Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده، عملکرد بخش نساجی و پوشاک در سال 2016 ضعیف بوده است.

بخش نساجی و پوشاک علی رغم رونق اقتصادی در اتحادیه اروپا، پویایی و فعالیت خود را به ویژه در در اواخر سال 2016 از دست داد. از بعد از رکود مالی در اتحادیه اروپا، صادرات این منطقه شاهد کمترین میزان رشد خود بوده و گردش مالی حاصل از خرده فروشی نیز نسبت به سال قبل از آن کمتر شده است.


البته بهبود اقتصادی اتحادیه اروپا به نفع بخش پوشاک نبوده و بخش نساجی نیز تنها 6/1+ درصد رشد داشته است.


حرکت صنایع نساجی و پوشاک تا پایان سال 2016 در خلاف جهت بوده است: صنایع نساجی شاهد پیشرفت اندکی بوده در حالی که هیچ اثری از بهبود در بخش پوشاک دیده نشده است. شاخص نساجی در سال 2016 به 5/107 رسید که در مقایسه با سال 2015(5/105) شاهد رشد 9/1+ درصدی بوده است.

 

در مجموع سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا در سال 2016 رشد اندکی داشته که ناشی از اختلاف زمانی بین تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و عملی کردن آن می شود. در ضمن ترکیه و سوییس در هر دو بخش شاهد افت بوده اند.


به گزارش سرویس ترجمه نساجی امروز، داده های اولیه  مربوط به بخش نساجی در سه ماهه اول سال 2017 نیز مطلوب بود هرچند در بخش های سنتی ریسندگی، بافندگی و بی بافت ها شاهد افت بوده ایم در حالی که بخش تکمیل تا حدی رشد داشته است. کالاهای کشباف(حلقوی) نیز رشد داشته اند اما با سرعتی کمتر.

 

رشد سایر منسوجات از جمله منسوجات فنی پایدارتر بوده است. پیشرفت فوق عمدتا مربوط به کشورهای اروپای شرقی بود.


به گزارش سرویس ترجمه نساجی امروز،  بخش پوشاک همچنان شاهد کاهش تولید بوده اما میزان گردش مالی تا حدی بیشتر شده است. البته با توجه به ارزیابی های مثبت از بخش تولید پوشاک، انتظارات از این بخش در نیمه دوم سال 2017 بیشتر شده است. 

عملکرد ضعیف بخش نساجی و پوشاک در سال 2016
تاریخ: یکشنبه 3 دی 1396