Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی نشان می‌دهد میانگین نرخ این کالاها در مهر سال جاری نسبت به مهر سال گذشته 22 درصد رشد کرده است

گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی نشان می دهد که در 12 ماه منتهی به مهر سال جاری نرخ تورم این بخش به 12.1 درصد رسید. این شاخص در دوازده ماه منتهی به شهریورماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال گذشته معادل 9.7 درصد رشد داشته است.

میانگین قیمت کالاهای صادراتی در ایران طی مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل 4.7 درصد افزایش داشته است در حالی که این شاخص در شهریور سال جاری نسبت به ماه قبل معادل 3.7 درصد رشد کرده بود.

این شاخص در مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 22درصد رشد داشته درحالی‌که شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل این شاخص معادل 16.2 درصد رشد داشت.

رشد شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران در هفت ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 15.3 درصد بوده در حالی که این شاخص در شش ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 14.2 درصد رشد کرده بود.

بشترین رشد افزایش قیمت کالاهای صادراتی ایران در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل بین 15 زیرمجموعه از گروه‌های اصلی متعلق به گروه وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری است که رشدی معادل 19 درصد را تجربه داده است. همچنین در میان گروه اصلی، گروه انواع کفش کمترین رشد شاخص بهای کالاهای صادراتی را معادل 1.3 درصد به خود اختصاص داده است.

تورم کالاهای صادراتی در محصولات پتروشیمی زیرمجموعه گروه اختصاصی طی مهر سال جاری نسبت به ماه قبل معادل 7.8 درصد بوده است درحالی‌که افزایش قیمت کالاهای صادراتی در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 30.1 درصدبرآورد شده است.

محصولات معدنی

در ماه موردبررسی، ترقی شاخص بهای برخی از اقلام مانند پروپان مایع‌شده معادل 7.4 درصد، بوتان مایع‌شده معادل 7.1 درصد، روغن صنعتی 2.2 درصد، موم پارافین 4.5 درصد، سیمان 1.5 درصد، قیر 2.2 درصد و کنسانتره مس 0.5 درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه محصولات معدنی به میزان 5.0 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، شاخص قیمت گروه مزبور برابر 26.6 درصد افزایش داشت.

محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

در ماه موردبررسی، شاخص قیمت گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با افزایشی معادل 8.0 درصد مواجه شد. این افزایش بیشتر تحت تأثیر ترقی شاخص بهای تعدادی از اقلام به‌ویژه متانول به میزان 19.5 درصد، آمونیاک 4.1 درصد، استیرن 2.2 درصد، کود اوره 1.0 درصد، اکسید مولیبدن 17.6 درصد و پودرها و مایعات شوینده معادل 2.2 درصد بوده است. شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 36.0 درصد افزایش یافت.

مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

در این ماه، ترقی شاخص بهای اقلامی مانند فرش پشمی دستباف و فرش ماشینی هرکدام معادل 2.2 درصد موجب شد تا شاخص بهای گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نسبت به ماه قبل معادل 2.1 درصد افزایش یابد. شاخص بهای گروه مزبور به میزان 13.0 درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال قبل بود.

تورم کالاهای صادراتی به 12.1 درصد رسید
تاریخ: سه شنبه 5 دی 1396