Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
با گذشت ۹ ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی فقط حدود ۵۰ درصد از وعده ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی محقق کرده و این سازمان تنها ۹۰ روز فرصت دارد تا نزدیک به ۶۴ هزار شغل دیگر تا پایان سال جاری ایجاد کند.

 ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی جزو اهداف تعریف شده برای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سال ۱۳۹۶ بود، اما با گذشت ۹ ماه از سال جاری تنها ۶۶ هزار و ۵۷۳ شغل در این مناطق ایجاد شده که معادل حدود ۵۰ درصد از برنامه در نظر گرفته شده است و با توجه به فرصت زمانی سه ماهه باقی مانده تا پایان سال جاری به نظر می‌رسد این سازمان تکلیف بسیار سنگینی را به دوش خواهد کشید.

علی یزدانی- مدیرعامل وقت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران - تابستان سال جاری بود که اعلام کرد حدود ۳۰۵ واحد جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شکل گرفته و پیش‌بینی می‌شود که این اقدام ۱۳۰ هزار شغل مستقیم را در پی داشته باشد.

 

در همین راستا فرشاد مقیمی - معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی - در پاسخ به ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت طرح ایجاد اشتغال ۱۳۰ هزار نفری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی طی سال جاری اعلام کرد که در ۹ ماهه سال جاری ۶۶ هزار و ۵۷۳ شغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بوجود آمده است.

 

تنها ۱۵ هزار و ۹۴۱ شغل جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد شد که معادل ۱۲.۲ درصد از وعده ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در این مناطق بود. حال با اضافه شدن سه ماهه زمانی فصل پاییز میزان اشتغال ایجاد شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از ۱۵ هزار و ۹۴۱ شغل به ۶۶ هزار و ۵۷۳ شغل افزایش یافته که درصد اشتغال ایجاد شده را از ۱۲ درصد به بیش از ۵۰ درصد ارتقا داده است.

 

با توجه به فرصت زمانی سه ماهه زمستان تا پایان سال جاری، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی موظف است که ۶۶ هزار و ۵۷۳ نفر شغل ایجاد شده را بنابر تکلیف در نظر گرفته به ۱۳۰ هزار شغل افزایش دهد و به وعده داده شده در این راستا عمل کند.

 

هر چند با گذشت ۹ ماه از سال ۱۳۹۶ تنها حدود ۵۰ درصد از وعده ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی محقق شده، باید منتظر ماند و دید که آیا این سازمان توان ایجاد حدود ۶۴ هزار شغل دیگر را تا پایان سال جاری و در فرصت زمانی ۹۰ روزه دارد یا خیر؟

شهرک‌های صنعتی فقط زمستان را فرصت دارند!
تاریخ: چهارشنبه 13 دی 1396