Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرگزاری برنا به نفل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، همه بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی‌های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای "بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت 5 سال و امهال بدهی حداکثر به مدت 6 ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.

بر این اساس بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منایع مالی و کارایی بانکها –مصوب 1386- ماده 11 تصویب نامه شماره 153965/ت 41498 ه مورخ 3/8/1388 اصلاح و متن زیر جایگزین آن می شود:
ماده 11- موسسه اعتباری (تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی)به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند:

الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد

ب- تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت 5 سال

پ- امهال بدهی حداکثر به مدت 6 ماه

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

با ابلاغ 3 راهکار جدید از سوی دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند برای تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری مشتریان خود از طریق بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین، تقسیط و امه

تاریخ: دوشنبه 14 بهمن 1392