Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس اتاق ایلام در نشست هیات نمایندگان این اتاق بر حمایت قوانین اقتصادی از اشتغال و کارآفرینی تاکید کرد و گفت: برخی قوانین به اصلاح نیاز دارد و در این رابطه می توان از ظرفیت شورای گفت گو استفاده کرد.

شعبان فروتن، رئیس اتاق ایلام در نشست هیات نمایندگان این اتاق اعلام کرد: ایلام با وجود داشتن ظرفیت های مناسب در حوزه های مختلف اقتصادی می تواند به یکی از قطب های اقتصادی منطقه تبدیل شود به شرط اینکه زمینه لازم برای بهره برداری از توانمندی های بخش نفت و گاز، کشاورزی، معادن و فرصت های مرزی و گردشگری نسبت به گذشته فراهم تر شود.

وی حمایت از تولیدگران و بازرگانان را به عنوان دو بال اصلی رونق اقتصادی خواستار شد و گفت: برخی قوانین و دستورالعمل ها نیاز به اصلاح دارند و باید با بازنگری در آنها منافع فعالان بخش خصوصی را نیز در نظر گرفته شود.

فروتن تاکید کرد: شورای گفت و گوی دولت بخش خصوصی باید به صورت مرتب برگزار شود و در این نشست های کارشناسی و تخصصی به مسائل و مشکلاتی که برای تولیدگران و بازرگانان و در مجموع فعالان اقتصادی به وجود آمده پرداخته شده و تصمیم لازم برای رفع موانع اتخاذ شود.

وی بر ضرورت افزایش بازارچه های مرزی بین استان ایلام و کشور عراق تاکید کرد و گفت: تسریع در راه اندازی بازارچه و مرزهای رسمی می تواند فرصت های جدیدی را برای توسعه صادرات غیرنفتی در منطقه به وجود آورد.

در ادامه مجتبی غیابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایلام  خواستار پیگیری مشکلات مالیاتی  شد و تصریح کرد: با وجود اینکه صادرات معاف از مالیات است اما امروز شاهد اعمال مالیات های سنگین برای تجار هستیم که این موضوع می تواند بر روی فعالیت فعالان بخش خصوصی تاثیر بگذارد.

فرزاد فیض الهی  عضو هیات نمایندگان اتاق ایلام نیز در این نشست بر ضرورت استفاده از ظرفیت های کمیسیون های تخصصی اتاقدر حوزه اقتصادی استان تاکید کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون های تخصصی همواره مشکلات را به صورت دقیق رصد کرده و متناسب با آن پیشنهاد می دهند که می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

ایوب درویشی، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ایلام در این نشست بر ضرورت برگزاری حداقل ماهیانه یک نشست تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در این استان تاکید کرد.

وی معتقد استخش خصوصی از ظرفیت های عظیمی برای تحول در حوزه اقتصادی برخوردار است و باید تلاش کند تا بخش دولتی و بخش خصوصی بیش از پیش در کنار یکدیگر باشند.

درویشی بر ضرورت آسیب شناسی حوزه اقتصادی استان ایلام تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم آسیب ها و موانع شناسایی شده و سپس برای رفع آنها تصمیم گیری کنیم.

وی اظهار کرد: توسعه بازارچه و مرزهای رسمی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد که با توسعه زیرساخت ها فرصت های جدید برای صادرات در طول نوار مرزی با عراق فراهم شود.

قوانین اقتصادی باید از اشتغال و کارآفرینی حمایت کند
تاریخ: شنبه 14 بهمن 1396