Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص امتیازهای دولت به هیئت فرانسوی سه پیشگام حضور در ایران شده است گفت: همکاری با اقتصاد ایران یک امتیاز بزرگ است و هر کس سریعتر اقدام کند زودتر می تواند با طرف ایرانی خود وارد مذاکره شده و قرار داد ببندد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه حضور هیئت 140 نفره فرانسوی در اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران گفت: همکاری با اقتصاد ایران یک امتیاز است و حضور هیئت فرانسوی آغاز یک مسابقه برای توجه و استفاده از فرصت های مغتنم اقتصاد ایران است.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه روحانی در اجلاس دائوس به اروپایی ها قول داده بود که هر هیئتی اول به ایران بیاید با امتیازات دولت ایران مواجه خواهد شد افزود: هم اکنون فرصت مغتنمی پیش آمده که هر کشوری سریعتر اقدام کند زودتر می تواند طرف ایرانی خود را پیدا کرده و به قرارداد برسد یعنی جایزه این پیشگامی در خود این حرکت اقتصادی نهفته است.

وی تصریح کرد: دولت نیز در چارچوب قوانین موجود از جمله قانون سرمایه گذاری خارجی بهبود مستمر فضای  کسب و کار و اصل 44 فضای مثبتی را برای تمامی سرمایه گذاران فراهم خواهد کرد.

به گفته نهاوندیان، نتیجه این فضا از سویی گسترش فرصت سرمایه گذاری و از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بین المللی و تولیدی است.

نهاوندیان ادامه داد: مهمترین نکته این است که هر دو طرف خلاقیت لازم را به نحوی در انعقاد قراردادها صورت دهند که منافع حفظ شده و فضای جدید همکاری عزت مندانه بر پایه حقوق و منافع متقابل شکل دهد.

وی بیان داشت: این مسیر جدیدی را پیش ما گذاشته است همچنانکه در مذاکرات هسته ای بر اساس حقوق و احترام متقابل مسیر جدیدی شکل گرفته است که امیدواریم به سایر زمینه ها تسریعی یابد.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در فضایی که در پیش روی ایران و سایر کشورها قرار گرفته  فرصتهای همکاری چه در زمینه اقتصاد و در سایر زمینه ها مورد بررسی و توجه قرار می گیرد اما نکته مهم این است که در همکاری اقتصاید ایران با کشورهای دنیا تشخیص نقش متقابل و تصمیم برای همکاری بلند مدت می تواند تضمین کنند و ثبات بخش توافقات سیاسی باشد.

نهاوندیان تصریح کرد: به جای اینکه با رویکرد نا مناسب، اقتصاد به گروگان گرفته شود تا مقاصد سیاسی به نتیجه برسد رویکرد مثبت در همکاری های اقتصادی ضامن توافقات سیاسی خواهد شد.

وی تاکید کرد: سفر هیئت 100 نفره فرانسوی نشان از پتانسل های بالای اقتصاد ایران دارد که این حضور نشان می دهد که اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برای آنها برخوردار است و امید می رود طرفین بتوانند بر پایه روابط بلندمدت و عزتمندانه همکاری های خود را شکل دهند.

تاریخ: سه شنبه 15 بهمن 1392