Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
در صورت بازگشت به سطح تولید سال ۱۳۹۰ در واحدهای صنعتی (فعالِ زیر ظرفیت تولید)، رشد ارزش‌افزوده گروه صنعت به شش درصد افزایش خواهد یافت.

مقایسه شاخص مقدار تولید در بخش صنعت نشان می‌دهد این شاخص در پایان سال 95 به رقم شاخص در سال 1390 رسیده است، به این ترتیب تولید بخش صنعتی بعد از پشت‌سر گذاشتن رکود پنج ساله به سطح سال 90 بازگشته است، این در حالی است که با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پر شدن ظرفیت‌های خالی در بخش صنعت، رشد قابل توجهی از این بخش در سال‌های آتی مورد انتظار نخواهد بود‌.

 از طرفی مقایسه زیربخش‌های حوزه صنعت نشان می‌دهد، تنها 10 زیربخش از 24 بخش این گروه به سطح تولید سال 90 رسیده‌اند که بیشترین رشد مربوط به بخش‌های دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است‌. از 14 بخشی که رشد منفی داشته‌اند 7 بخش بیش از 20 درصد رشد منفی را شاهد بوده‌اند‌. 


بیشترین تاثیر مثبت بر کارگاه‌های بزرگ صنعتی، مربوط به زیربخش‌های محصولات شیمیایی، مواد غذایی و فلزات اساسی بوده است‌. بیشترین رشد منفی هم مربوط به وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی (شیشه- سرامیک- کاشی) بوده است‌. 


به‌ عبارت دیگر تعدادی از زیربخش‌های صنعت بیش از میانگین رشد کرده‌اند و عقب‌افتادگی 14 گروه دیگر را که رشد منفی داشته‌اند برای رسیدن به سطح تولید سال 90 جبران کرده‌اند‌. 


برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، درصورت بازگشت به سطح تولید سال 1390 در همه واحدهای صنعتی که زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، رشد ارزش‌افزوده گروه صنعت به شش درصد افزایش خواهد یافت‌.

 

با توجه به رشد اقتصادی اعلامی صنعت در شش ماهه نخست سال‌جاری از سوی مرکز آمار با چهار درصد و بانک مرکزی با 8/4 درصد؛ پیش‌بینی می‌شود در پایان سال‌جاری رشد اقتصادی بخش صنعت 6/4 درصد باشد‌.

پیش‎بینی بازگشت تولید صنعت به سطح سال ۹۰
تاریخ: سه شنبه 24 بهمن 1396