Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت آقای «سیدجواد احمدی» به سمت رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران منصوب شدند.پیش از این آقای« سیدعلی امانت » عهده دار این مسئولیت بودند. در مراسم تودیع ومعارفه آقای حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از خدمات آقای امانت در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کردند. 

با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت آقای « سید جواد احمدی» به  رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران منصوب شدند.پیش از این  آقای« سیدعلی امانت » عهده دار این مسئولیت بوده است.آقای حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از خدمات  آقای امانت  در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرد. مراسم تودیع ومعارفه با حضور معاون وزیر و رئیس اتاق اصناف ایران  و مدیران و کارکنان معاونت عصر چهارشنبه برگزار گردید.

 بخشی از سوابق اجرایی رئیس جدید مرکز اصناف و بازرگانان بشرح ذیل میباشد.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

- مدیر منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا زیر مجموعه گروه سایپا

- معاون تشکلهای صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران

معاون اداره کل بازرسی و نظارت استان تهران

انتصاب رئیس جدید مرکز اصناف و بازرگانان ایران
تاریخ: شنبه 28 بهمن 1396