Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

 استاندار لرستان گفت: کارخانه بزرگ نساجی برای بروجرد یک هویت است که بقای این واحد صنعتی نیازمند توسعه است.   به گزارش ایرنا ،ˈهوشنگ بازوندˈ عصر دوشنبه در بازدید از چند واحد صنعتی بزرگ شهرستان بروجرد در جمع خبرنگاران افزود:طرح توسعه کارخانه نساجی بروجرد مطرح شده و انتظار می رود با توسعه این واحد برخی از مشکلات آن نیز برطرف شود.

وی افزود: کارخانجات نساجی بروجرد ظرفیت و پنانسیل خوبی دارد و نیازمند شدید توسعه

است که باید کمک کرد توسعه این واحد صنعتی تحقق یابد.

وی با اشاره به بازدیدش از کارخانه زاگرس پوش بروجرد گفت: این کارخانه برای استان لرستان مایه افتخار است.

وی تاکید کرد: دوام و بقای این واحد صنعتی در بازار رقابتی امروز ، نیازمند توسعه است و باید با کمک بانکها تلاش کرد که توسعه این واحد نیز انجام شود.

بازوند افزود: توسعه 80درصدی شرکت زاگرس پوشش نیازمند اعتباری معادل بر 10 میلیارد تومان است که در این زمینه با بانک ملت رایزنی شده تا این تسهیلات در اختیار زاگرس پوش قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت کارخانه کاشی جم بروجرد نیز گفت: این واحد دارای سوابق و بازار خوبی است و نیازمند سرمایه در گردش است.

وی افزود: دو راهکار در دیدار با مدیران این کارخانه ارایه شده تا بتوانیم سرمایه در گردش کارخانه کاشی جم را حل نماییم.

به گزارش ایرنا در بازدید استاندار از واحدهای صنعتی بروجرد ، فرماندار ویژه این شهرستان وجمعی از مدیران ادارات حضور داشتند.

تاریخ: چهارشنبه 16 بهمن 1392