Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

فصل تجارت - با وجود وعده چندباره درباره تک نرخی کردن ارز به ارز چند نرخی به جای دو نرخی رسیده ایم. این باعث شده در سرمایه گذاری با توقف جدی رو به رو شویم
احمد کیمیایی اسدی سال 97 برای صنعت نساجی متفاوت از 96 خواهد بود. این صنعت هم چنان در رکود به سر می برد چراکه بخش اعظمی از نیاز جامعه ایرانی به پوشاک و مصنوعات نساجی از طریق قاچاق تامین می شود. قاچاق بیشتری لطمه را به این صنعت وارد کرده و تا زمانی که این معضل حل نشود به رونق واقعی نمی رسیم. کیلومترها مرز با ترکیه بزرگترین تولید کننده صنایع نساجی در منطقه داریم و قاچاق وسیع پوشاک از این کشور و دیگر کشورهای همسایه صنعت نساجی را زمین گیر کرده است. در این زمینه نیازمند اجرای راه حلی اساسی هستیم و تا زمانی که قاچاق را کنترل و از بین نبریم، سرمایه گذاری در نساجی جوابگو نخواهد بود. با توجه به اینکه دغدغه اصلی مسئولان اشتغال جوانان است، امیدواریم بیش از گذشته به رفع موانع رونق صنعت اشتغالزایی مثل نساجی توجه کنند. مسئولان مدعی اند که 25 میلیارد قاچاق را به 12 میلیارد رسانده اند اما این آمار خودش را در تراز تجاری یعنی افزایش واردات رسمی یا افزایش تولید محصول داخلی نشان نمی دهد. اختلاف محسوسی نسبت به دورانی که 25 میلیارد قاچاق به کشور انجام می شد در بازار نمی بینیم و به نظر من دست کم در سطح مقابله با قاچاق پوشاک و کالا حرکت بزرگی انجام نشده است.
تورم سال جاری تک رقمی است اما فکر می کنم شاخص تغییر قیمت ها در سال 97 به بالای 10 درصد برسد. رکود در صنعت را ادامه دار می بینیم چراکه سرمایه گذاری خاصی در سال جاری انجام نشده است که بهره آن را در سال 97 ببینیم. با توجه به افزایش قیمت ارز سرمایه گذاران هم چنان سردرگم هستند چراکه با وجود وعده چندباره درباره تک نرخی کردن ارز به ارز چند نرخی به جای دو نرخی رسیده ایم. این باعث شده در سرمایه گذاری با توقف جدی رو به رو شویم که آثار خوبی برای اقتصاد در سال آینده ندارد. -

 

نساجی، صنعتِ در انتظار
تاریخ: چهارشنبه 23 اسفند 1396