Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل فولاد یزد می گوید دولت در سال آینده و باتوجه به فشارهای دولت آمریکا به شرکت های خارجی نباید امید چندانی به افزایش سرمایه گذازی های خارجی داشته باشد و باید با حمایت از فعالان اقتصادی داخلی، آن ها را به سرمایه گذاری های جدید تشویق کند. بهادر احرامیان می گوید:« باید باتوجه به تحولات اقتصادی که در سال جاری شاهد بودیم جمع بندی ها و پیش بینی های دقیقی برای سال آینده صورت گیرد و دولت از همین حالا برنامه ریزی های دقیقی در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد داشته باشد. به اعتقاد من باتوجه به فشارهای آمریکا دولت در سال آینده نباید چندان به جذب سرمایه گذاری های خارجی امید داشته باشد و باید از ظرفیت های داخلی اقتصادی استفاده کند. وضعیت نظام بانکی و موسسات بانکی ما باید مشخص شود و آن ها وارد فاز افزایش پرداخت تسهیلات با شرایط و نرخ بهره پایین شوند تا امید داشته باشیم که بنگاه های اقتصادی به حرکت در بیایند و فعالان اقتصادی هم به سرمایه گذاری های جدید و توسعه کارهایشان تشویق شوند.»

او با اشاره به اینکه باتوجه به کسری بودجه دولت نباید به بودجه عمرانی دل خوش کرد، می گوید:« مهم ترین موضوع اقتصادی که سال آینده باید روی آن تاکید داشته باشیم و تمرکز کنیم؛ افزایش بهره وری است، اقدامی که چندسالی است کارشناسان به آن اشاره می کنند ولی تاکنون اقدام جدی در راستای آن صورت نگرفته است. افزایش بهره وری باعث می شود که چرخ های اقتصادی کشور با سرعت بیشتر به تحرک در بیاید. به اعتقاد من خصوص سازی، واگذاری بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار مهم ترین شاخص هایی است که در افزایش بهره وری باید مورد توجه قرار گیرند.»

او با اشاره به سخنرانی های رئیس جمهور درباره واگذاری بنگاه های دولتی و خصولتی به بخش خصوصی، می گوید:« موج جدید خصوصی سازی بنگاه ها که اعلام شده است باید جدی تر دنبال شود و شرکت ها هم به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند و نه اینکه شرکت های خصولتی همچنان اقدام به توسعه بنگاه داری کنند.»

احرامیان در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه دولت باید تلاش کند تا تورم را همچنان یک رقمی نگهدارد، می گوید:« رونق تولید و در عین حال کاهش بهره تسهیلات در کشور باید یکی از برنامه های مهم دولت باشد. همه امید فعالان اقتصادی به این بود که بعد از کاهش نرخ تورم، نرخ بهره های بانکی هم متناسب با آن تعدیل شود ولی شاهد بودیم که بعد از التهاب های ارزی یک باره دولت و بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش دادند که به نوعی عقب گرد بزرگ محسوب می شود و هزینه آن را باید صنعت و فعالان اقتصادی پرداخت کنند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین برنامه دولت برای بازآفرینی بافت های فرسوده را هم برنامه ای مناسب دانست و گفت:« برای سال آینده دولت با افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن شاید بتواند یک تحرک خوب اقتصادی ایجاد کند؛ بخش مسکن همیشه نشان داده است که می تواند به عنوان یک پیشران در اقتصاد قوی ظاهر شود و به صنایع وابسته دیگر هم رونق دهد به شرط اینکه البته قوانین دست و پا گیر حذف شوند و منابع به شکل درستی جذب شوند.»

تمرکز اصلی اقتصاد کشور باید بر افزایش بهره وری باشد
تاریخ: چهارشنبه 23 اسفند 1396