Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

بنابراین در جلسه دیروز وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد که مهلت بازپرداخت وام افرادی که قادر به بازپرداخت آن نبوده‌اند، تا پایان مرداد ماه تمدید شود. امروز این پیشنهاد در نشست هیات وزیران مطرح و به تصویب رسید.

هیات دولت طی آخرین نشست خود در سال 1396 با تمدید مهلت بازپرداخت وام واحدهای تولیدی پیرو ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر موافقت کرد.

این پیشنهاد روز گذشته در نشستی پیرامون ماده 20 قانون رفع موانع تولید با حضور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی نمایندگان مجلس در وزارت امور اقتصاد و دارایی نهایی و به هیات دولت ارائه شده بود..

واحدهای تولیدی مشمول قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که به دلیل مشکلات متعدد از قبیل عدم تقاضای کافی برای محصولات، کمبود نقدینگی و ... تاکنون امکان استفاده از شرایط فراهم شده در ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را نداشته و خواهان تمدید تاریخ تسویه بدهی هستند.

بنابراین در جلسه دیروز وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد که مهلت بازپرداخت وام افرادی که قادر به بازپرداخت آن نبوده‌اند، تا پایان مرداد ماه تمدید شود. امروز این پیشنهاد در نشست هیات وزیران مطرح و به تصویب رسید.

همچنین با توجه به مصوبه 96.11.9 مجلس، لیست تفکیکی وام‌های دریافتی، چگونگی مصرف و موقعیت آنها تا پایان فروردین ماه تهیه و به کمیته مرکزی ارسال شده است.

مقرر شده است که وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه دستور صریح تشکیل کمیته های استانی را با حضور رئیس اتاق هر استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان ابلاغ کند و اطلاعات تهیه شده توسط اتاق‌ها و سازمان های صمت در کمیته های استانی مورد بررسی قرار گیرد.

هیات دولت با تمدید مهلت بازپرداخت وام واحدهای تولیدی موافقت کرد
تاریخ: سه شنبه 14 فروردین 1397