رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: این تفاوت در دو رقم بیانگر حجم قاچاق پوشاک به ایران است، البته روش‌های دیگری در محاسبه میزان قاچاق پوشاک به کشور وجود دارد که ممکن است رقم بالاتری را نشان دهد. وی افزود: سال گذشته حدود ۵۳ میلیون دلار پوشاک نیز از ایران به خارج از کشور صادر شده است.  معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار فوق بیانگر این واقعیت است که صنعت پوشاک داخلی از محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد و جدی داخلی و همچنین واردات غیررسمی پوشاک رنج می‌برد. وی با بیان اینکه به دلیل سهم اندک واردات رسمی این سهم قابل اغماض است، گفت: حتی موافقت‌نامه‌های ترجیحی نقش چندانی در افزایش واردات رسمی پوشاک نداشته است.