Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت : ورود یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور، کف برآورد هاست.

گلنار نصرالهی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمار قاچاق پوشاک به کشور گفت: یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق در کشور، کف برآوردهاست و شاید رقم بیشتری باشد.

 

نصرالهی با تاکید بر اینکه قاچاق به تولید آسیب جدی می زند افزود: گسترش قاچاق، تولید، سرمایه گذاری، صادرات و اشتغال صنعت پوشاک کشور را با خطر جدی مواجه کرده است.

 

وی گفت: صنعت پوشاک از صنایع با ارزش افزوده بالا، اشتغال آفرین، ارزآور در مملکت است که باید حمایت شود.

 

نصرالهی گفت: یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق در کشور نمی تواند تنها از کوه و مبادی پر پیچ و خم وارد کشور شود.

 

 مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مبارزه جدی با پدیده مزبور  بسیار ضروری به نظر می رسد.

 

 نصرالهی افزود: خوشبختانه  در چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای جلوگیری از قاچاق پوشاک در کشور صورت گرفته و این روند همچنان به قوت خود باقی است. سختگیری های بیشتری در مناطق آزاد صورت گرفته است.

 

وی گفت: شناسه کالا برای پوشاک وارداتی اجباری شده است که این می تواند قاچاق پوشاک را خیلی محدود کند.

 

اکبر ملکوتی  عضو اتحادیه پوشاک هم درباره راه های مقابله با قاچاق پوشاک گفت: تنها راه چاره حمایت از تولید داخلی است.

 وی افزود: اگر برند های داخلی حمایت شود؛ خود به خود جلوی قاچاق گرفته می شود.

 

ملکوتی گفت: برای حمایت از تولید داخلی باید بستر تولید فراهم شود از جمله این اقدامات، کاهش مالیات است که می تواند به تولید کمک کند.

تاریخ: دوشنبه 3 اردیبهشت 1397