Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش پارس نیوز، 

میزان سهمیه مجاز کالاهای مسافری و خرده‌فروشی در مناطق آزاد و سهمیه مجاز ورود پوشاک به هر منطقه به همراه کالاهای مجاز قابل ورود به هر منطقه برای شش ماه اول سال 97 اعلام شد.

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات همجوار با مناطق آزاد تجاری و صنعتی نوشت: در اجرای مفاد تصویب‌نامه شماره 3569/پ54911ه مورخ 21 فروردین 97 هیأت وزیران به پیوست تصویر تصویب‌نامه مذکور و صورت‌جلسه مورخ 31 اردیبهشت 97 کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالاهای مجاز همراه مسافر در مناطق آزاد در مورد تعیین میزان سهمیه کل کالاهای همراه مسافر و خرده‌فروشی، همچنین میزان سهمیه ورود پوشاک، البسه، کیف و کفش به هر منطقه، مربوطه به شش ماه اول سال 97 به همراه فهرست کالاهای مجاز به ورود یا خروج از محدوده مناطق آزاد تحت عنوان کالای همراهی مسافر و خرده‌فروشی ارسال می‌شود.

1- رعایت سقف سهمیه کل و سهمیه پوشاک و فهرست کالاهای همراه مسافر هم در هنگام ورود کالا از خارج کشور به منطقه و همچنین هنگام ورود کالا از منطقه به سرزمین اصلی الزامی است.

2- سهمیه پوشاک به عنوان بخشی از سهمیه کل مطرح است، لذا میزان کل کالای همراه مسافر وارده به منطقه اعم از پوشاک و سایر کالاها نباید از سقف سهمیه کل فراتر رود.

3- در مورد مناطقی که برای پوشاک ترکیه وارده به آنها سقف تعیین شده است، مجموع پوشاک ترکیه و سایر کشورها نباید از سهمیه اولیه تعیین شده برای پوشاک عبور نماید.

 

تعیین میزان سهمیه مجاز کالای مسافری مناطق آزاد+ جزئیات
تاریخ: دوشنبه 21 خرداد 1397