Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

سرمایه گذار و فعال اقتصادی صنعت پوشاک چین گفت: سرمایه گذاران چینی آماده سرمایه گذاری در زمینه ساخت سیتی سینتر و راه اندازی صنایع تولیدی پوشاک در منطقه آزاد چابهار هستند.

  به گزارش ایرنا، ˈجانگ مینگˈ فعال اقتصادی بخش پوشاک چین روز یکشنبه در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: برای ساخت مجتمع تجاری سیتی سینتر و همچنین ایجاد صنایع تولید پوشاک در منطقه آزاد چابهار سرمایه گذاران چینی از آمادگی لازم برخوردارند.

ˈحامد علی مبارکیˈ نیز در این دیدار گفت: منطقه آزاد چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران و نزدیک ترین بندر به کشورهای آسیای مرکزی برای ترانزیت کالا و دارای موقعیت راهبردی ویژه ای است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: این سازمان با ایجاد سامانه تک پنجره زمینه ها و بسترهای لازم را برای آسان سازی در کار سرمایه گذاری و تولید و اشتغالزایی در این منطقه فراهم کرده است.

مبارکی به برخی از مزیت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار از قبیل معافیت مالیات 100درصد بردرآمد و دارایی به مدت 20 سال، امکان مشارکت

100درصد خارجیان، امکان انتقال 100درصد سرمایه و سود آن، صدور روادید برای سرمایه گذاران خارجی با قابلیت تمدید و ورود مواد اولیه و ماشین آلات برای واحدهای تولیدی بدون اخذ عوارض گمرکی اشاره و تصریح کرد: هم اینک منطقه آزاد چابهار با درخواست های زیادی از سوی متقاضیان داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی رو به رو است.

به گفته مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، از ابتدای امسال تاکنون 154 شرکت در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده که 33 شرکت خارجی و بقیه آنها داخلی هستند و در زمینه های صنعتی، گردشگری، خدماتی، و حمل و نقل به فعالیت خواهند پرداخت.

تاریخ: دوشنبه 21 بهمن 1392