Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
دومین نشست مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، حقوقی و قضایی و صنایع و معادن مجلس درباره بررسی قاچاق پوشاک این هفته برگزار می‌شود.

 کمیسیون های تخصصی مجلس در روزهای شنبه تا چهارشنبه این هفته موضوعات و مسائل مختلف کشور را با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط بررسی می کنند. 

  بر این اساس؛ در نشست مشترک کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی، مسائل مرتبط با شرکت های نفتی سرمایه گذار در کشورمان با حضور مسئولان مرتبط بررسی می شود . 


وزیران علوم ، تحقیقات و فناوری ، صنعت معدن و تجارت و نیز معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به منظور بررسی نقش مراکز پژوهشی در تقویت تولید ملی و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می روند . 


همچنین کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در جلسه ای دیگر وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دانشگاههای کشور را با حضور وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری ، اطلاعات ، کشور و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد نقد و بررسی قرار می دهد . 


اعضای کمیسیون های صنایع و معادن و حمایت از تولید ملی نیز در نشستی مشترک، بررسی مشکلات و راهکار های تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی را با حضور وزیر نیرو در دستور دارند .


موضوع ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی در رفع موانع صدور خدمات فنی و مهندسی نیز با حضور سفیران مرتبط و همچنین فعالان صدور خدمات مهندسی در کمیسیون عمران بررسی می شود.


این کمیسیون در نشستی دیگر موضوع تمهیدات وزارت راه و شهرسازی را در مواجهه و کاهش اثر تحریم های احتمالی حوزه حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی مورد بحث و رایزنی قرار خواهد داد.


سفرای جمهوری اسلامی ایران که برای حضور در اجلاس سالانه وزارت خارجه در تهران حضور دارند هفته آتی در جلسات متعدد کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی روابط ایران با کشورهای مختلف حضور می یابند. 


کمیسیون اقتصادی نیز تقاضای تعدادی از نمایندگان درباره استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی را پی می گیرد .


وزیران کشور ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی نیز برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان به ترتیب در کمیسیون های شوراها و امور داخلی ، فرهنگی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس حضور خواهند یافت .

بررسی قاچاق پوشاک در کمیسیون‌های مجلس
تاریخ: شنبه 6 مرداد 1397