Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد معصومی درباره لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود:کمیسیون اقتصادی 15 شرط را برای ایجاد مناطق آزاد تعیین کرده بود که زیرساخت‌های نرم افزاری و شروط بسیار خوبی بودند.

وی ادامه داد: هدف از ایجاد مناطق آزاد، صادرات و صادرات مجدد است نه ایجاد فقط معافیت‌های محلی مالیاتی.

معصومی گفت: صادرات ما از مناطق آزاد اکنون کمتر از 5 درصد کل صادرات کشور است و این نشان می‌دهد بقیه جا‌های کشور که مناطق آزاد نبودند در صادرات موفق‌تر بودند.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد در جذب واردات باهم رقابت دارند، افزود: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ما را به هدف مطلوب نمی‌رساند، زیرا مناطق آزاد در عمل به بهشت فرار مالیاتی تبدیل شده است و این موضوع را از تعداد زیاد شرکت‌های ثبت شده در این مناطق می‌توان فهمید.

مدیر عامل سابق منطقه آزاد اروند گفت: منابعی در حدود بیش از 5 هزار میلیارد تومان را به چند منطقه آزاد در حال تخصیص هستیم تا به تولید و اشتغال کمک کنند، اما این مناطق عملکرد مطلوبی ندارند.

معصومی افزود: درآمد‌های مناطق آزاد به نوعی مسموم است که ممکن است در کوتاه مدت جذاب باشند، اما در بلندمدت به ضرر مناطق است.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای تمرکز بر روی افزایش تعداد مناطق، بر روی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کار کنند و در جانمایی دیگر مناطق آزاد هم بازنگری کنند.

مناطق آزاد بهشت فرار مالیاتی شدند
تاریخ: یکشنبه 14 مرداد 1397