Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر همراه با نرخ تورم، نرخ ارز تعدیل می‌شد، امکان رقابت برای بخش‌های مختلف در بازار فراهم می‌شده و روند آسیب‌زا نمی‌شد در غیر اینصورت چنانچه نرخ ارز تعدیل نشود، واردات کالا توجیه بیشتری دارد و این به معنای کم‌رنگ کردن توان داخلی است. شعارسال:عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر همراه با نرخ تورم، نرخ ارز تعدیل می‌شد، امکان رقابت برای بخش‌های مختلف در بازار فراهم می‌شده و روند آسیب‌زا نمی‌شد در غیر اینصورت چنانچه نرخ ارز تعدیل نشود، واردات کالا توجیه بیشتری دارد و این به معنای کم‌رنگ کردن توان داخلی است. نوسان‌های اخیر نرخ ارز باعث تغییر در قیمت کالاها، خدمات و عوامل تولید می‌شود و از این طریق روی جریان‌های نقدی فعلی و آینده و در پی آن بازده سهام بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است به طوریکه با تغییر نرخ ارز، حساب‌های دارایی‌ها، بدهی‌های خارجی، درآمد، هزینه و بسیاری از عوامل دیگر تغییر می‌یابند. عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نوسان نرخ ارز و اثرگذاری آن بر قیمت نفت اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر نرخ ارز را ثابت در نظر بگیریم و سعی کنیم برای مدتی قیمت آن را کنترل کنیم، بخش‌های زیادی آسیب خواهند دید، در حالیکه اگر همراه با نرخ تورم، نرخ ارز تعدیل می‌شد، امکان رقابت برای بخش‌های مختلف در بازار فراهم می‌شده و روند آسیب‌زا نمی‌شد، در غیر اینصورت چنانچه نرخ ارز تعدیل نشود، واردات کالا توجیه بیشتری دارد و این به معنای کم‌رنگ کردن توان داخلی است. او افزود: بخش عمده‌ای از درآمد صادرات غیرنفتی توسط محصولات پتروشیمی مهیا می‌شود که با تغییرات حاصله نسبت به قیمت‌های قبلی که در نتیجه نوسان‌های نرخ ارز حاصل شده، درآمد به دست آمده از بخش صنعت نفت کاهش شدیدی پیدا کرده است. همچنین به طور کل هر بخشی از منابع که به صادرات مربوط باشد، نسبت به قبل از نوسان‌های ارزی با کاهش درآمد محسوسی مواجه شده است. آرگون بیان کرد: بخشی دیگر از نیازمندی‌ها از خارج تامین می‌شود. البته کسانی که قادر به گرفتن ارز دولتی نبودند و از ارز آزاد استفاده کردند، با شیوه جدید با نزول درآمد دچار زیان شدند. همچنین برای کسانی که از خارج مواد اولیه تهیه می‌کنند این امر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این امر به معنای نابود شدن صنعت نفت به طور تدریجی خواهد بود


نرخ ارز تعدیل نشود، واردات کالا توجیه بیشتری پیدا می‌کند
تاریخ: یکشنبه 21 مرداد 1397