Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

امروز مصادف است با روز حمايت از صنايع کوچک. قرار است از همين روز مراسم و آيين‌هايي در بزرگداشت صنايع کوچک در کشور برگزار شود. 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایلیا پیرولی نوشت: امروز مصادف است با روز حمایت از صنایع کوچک. قرار است از همین روز مراسم و آیین‌هایی در بزرگداشت صنایع کوچک در کشور برگزار شود. اهمیت صنایع کوچک در این است که با سرمایه گذاری به مراتب کمتری نسبت به صنایع بزرگ نیاز دارد. از طرفی تعداد زیادی نیروی کار در کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند و این حوزه می‌تواند بیکاری را تا حد زیادی کاهش دهد. از همه مهم‌تر این که در شرایط دشوار و بحران‌های اقتصادی از جمله در شرایط حال حاضر کشور درگیر تحریم و ممنوعیت‌های تجاری از سوی قدرت‌های بزرگ است صنایع کوچک به لحاظ چابکی و قابلیت مانور زیاد می‌تواند به عنوان ناجی اقتصاد به حساب آورده شود. این موضوع محدود به صنایع کوچک داخلی نیست، به این معنا که صنایع کوچک کشور‌های خارج از این نظر که مشمول وضع تحریم‌های آمریکایی‌ها قرار نمی‌گیرند می‌توانند به عنوان گزینه‌های همکاری با صنایع داخل کشور منظور و مورد توجه دولت قرار بگیرند و اقتصاد ایران را از مرحله حساس و بحرانی کنونی عبور دهند. البته اجرای این مهم تنها در صورتی دست خواهد داد که اولا طی یک برنامه زمان بندی شده و منسجم آماده اجرا شود. در ثانی در حداقل زمان و بدون فرصت سوزی به اجرا برسد و در نهایت این که منافع حداکثری ملت و عزت و سرافرازی مردم در این همکاری‌ها مد نظر قرار داده شود.
عبور از شرایط تحریمی‌ با صنایع کوچک
تاریخ: یکشنبه 21 مرداد 1397