Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

سید کمال حسینی، رئیس اتاق سنندج می گوید فراتر از تحریم خارجی، قوانین و مقررات زائد و نوسانات ارزی حاکم بر بازار سرمایه، عرصه را برای تولیدکنندگان و فعالان بخش صادرات تنگ کرده است.

آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در سالن اجتماعات اداره کل فنی و حرفه‌ای سنندج برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در این جلسه با اشاره به اینکه صنعت و تولید مهمترین محرکه اقتصاد است، گفت: تولید مهمترین عامل اشتغال پایدار در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه استان است. متاسفانه در شرایط کنونی وضعیت تولید به طور عام و به طور اخص در کردستان حال و روز خوبی ندارد.

سید کمال حسینی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: فراتر از تحریم خارجی، قوانین و مقررات زائد به ویژه دستورالعمل های غیر ضروری و همچنین نوسانات ارزی حاکم بر بازار سرمایه استان، عرصه را برای تولیدکنندگان و فعالان بخش صادرات تنک کرده است.

حسینی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت حوزه صنایع کوچک بسیار وخیم‌ است. اگر همت والای نیروی انسانی نبود تعطیلی واحدهای محدود باقی مانده هم دور از انتظار نبود.

وی تاکید کرد: متاسفانه وضعیت ارزی کشور دچار نوعی درهم ریختگی شده است. در مسیر کنونی بسته های حمایتی ویژه و متناسب با تحولات خارجی برای حمایت از صنعت و تولید داخلی باید  بر حسب زمان و مکان مناسب، تقویت، بازسازی و یا جایگزین شود.

حسینی بیان کرد: نقدینگی موجود در جامعه به دلیل سیاست‌های ارزی و نوسان بازار سکه و اختفای مواد اولیه وارداتی به بار آمده است. این در حالی است که شرایط تولید بر حسب ارز دولتی با پیچیدگی فراوانی روبرو است که حداقل انتظار برای این موضوع توزیع استانی ارز دولتی است.

رئیس اتاق سنندج بیان کرد: در استان کردستان دریافت تسهیلات و تامین مالی از بانک ها برای صنایع کوچک به یک رویا تبدیل شده است. سختگیری‌های مضاعف، بالا بودن سهم آورده تولید کننده و ضرورت ارائه وثیقه ملکی، انگیزه برای قدم گذاشتن در عرصه تولید را برای فعالیت بخش خصوصی کوچک باقی نگذاشته است.

وی تاکید کرد: هنوز برای تولید کننده پرداخت سهم بیمه کارفرما با مبالغ حدود ۴۰۰ هزار تومان سنگینی می کند. عرصه تولید، اشتغال و صادرات ما نباید به بهانه تامین بودجه دولت، فشارهای مالیاتی را تحمل کند. امیدواریم دستگاه قضایی برای کارآفرین و تولید کنندگان ملاحظات کشور را در نظر بگیرند چرا که نباید هیچ تولید کننده استرس و دغدغه زندان و محکومیت داشته باشد.

تولید، حال و روز خوبی ندارد
تاریخ: چهارشنبه 24 مرداد 1397