Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

توکلی «ادامه روند فعالیت مناطق‌آزاد فعلی» و همچنین «افزایش مناطق‌آزاد» را ظلم فاحشی به اشتغال، تولیدکنندگان و مردم آن مناطق دانست و گفت: نه‌تنها موجودیت مناطق‌آزاد فعلی غلط است بلکه طرح افزایش این مناطق در مجلس هیچ ضرورتی ندارد.

احمدتوکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه طبق تعاریف علمی و اقتصادی، مناطق‌آزاد باید سکویی برای صادرات غیرنفتی باشند، گفت: پس از آنکه مواد اولیه و نیروی انسانی از سرزمین اصلی به مناطق‌آزاد وارد و کالا تولید می‌شود، باید به خارج از کشور صادر شده تا برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ بنابراین باید فرآیند تولید کالا و صادرات در این مناطق، باید موجب ارتقای منطقه‌ای که در آن منطقه‌آزاد قرار دارد، بشود.

*موجودیت مناطق‌آزاد فعلی غلط است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «ادامه روند فعالیت مناطق‌آزاد فعلی» و همچنین «افزایش مناطق‌آزاد در لایحه پیشنهادی دولت» را ظلم فاحشی به اشتغال، تولیدکنندگان و مردم آن مناطق دانست و گفت: نه‌تنها موجودیت مناطق‌آزاد فعلی غلط است بلکه در شرایط فعلی نیز طرح افزایش این مناطق در مجلس ضرورتی ندارد.

*مناطق‌آزاد تونلی برای واردات

نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه مناطق‌آزاد هم‌اکنون به تونلی برای واردات تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: حاصل عملکرد مناطق‌آزاد در برنامه چهارم توسعه، 86 درصد واردات و تنها 14 درصد صادرات بود.

*آمار کمیاب

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در پایان با اشاره به اینکه هم‌اکنون زمین‌های مناطق‌آزاد معبری برای رانت‌خواری‌ شده است، اظهارداشت: اساسا آمار و ارقام در خصوص واردات و صادرات در این مناطق کمیاب است

افزایش مناطق آزاد یعنی ظلم فاحش به تولید کشور
تاریخ: یکشنبه 11 شهریور 1397