Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت مالزیایی «کُر اکسلرنت»* با هدف ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد کشور در تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش دوشنبه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تفاهمنامه به امضای «مرتضی بانک» دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «آنتونی کالسینا» مدیرعامل شرکت کر اکسلرنت، رسید.
مشاوره، تحقیق، تحلیل، طراحی، تدوین معماری و مدل مفهومی پنجره واحد خدمات شهروندی، گردشگری و کسب و کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو با استفاده از تجربیات خارجی از جمله موضوعات این قرارداد است.

** ضرورت خلق فرصت های جدید در مناطق آزاد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این آیین بر ضرورت خلق فرصت های جدید در مناطق آزاد با استفاده از فناوری روز دنیا تاکید کرد و گفت: با تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور، امکان ایجاد زیرساخت ها، بر اساس پنجره واحد خدمات الکترونیک در این مناطق فراهم می شود.
بانک افزود: با هدف ایجاد دولت الکترونیک، پنجره واحد خدماتی مناطق آزاد فعلی بر اساس زمانبندی قرارداد مستقر و مناطق آزاد جدید نیز در چارچوب این سامانه الکترونیکی راه اندازی می شود.
به گفته مشاور رییس جمهوری، قرارداد امروز فضا را برای خلق فرصت های جدید فراهم می کند و ذینفعان و فعالان مناطق آزاد نیز می توانند همه خدمات سازمان های مناطق آزاد را در قالب پنجره واحد بدون اتلاف وقت و واسطه گری دریافت کنند.

** ایجاد پنجره واحد، موتور توسعه مناطق آزاد است
مدیرعامل شرکت کر اکسلرنت نیز گفت این شرکت همه نیازهای مناطق آزاد برای ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک را برآورده می کند.
کالسینا پنجره واحد را موتور توسعه مناطق آزاد توصیف کرد و ادامه داد: قوانین و مبانی اداری و بوروکراسی های رایج با ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک حذف و همه خدمات قابل ارائه به مخاطبان، در یک سامانه واحد جمع آوری می شود.
وی تصریح کرد: در مناطق آزاد ایران قابلیت تعامل و همکاری با مناطق آزاد دنیا وجود دارد و ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک می تواند گام نخست در این راه مهم و حیاتی باشد.
این مدیر مالزیایی ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور و اجرای این پروژه شاهد موفقیت روزافزون در مناطق آزاد ایران باشیم.
شرکت کر اکسلرنت یکی از شرکت های مشاوره تحویل دیجیتال مالزی است که در طرح های مشابه کشورهای دیگر نیز مشارکت دارد.

همکاری مالزی برای ایجاد پنجره واحد الکترونیک در مناطق آزاد
تاریخ: سه شنبه 13 شهریور 1397