Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

در تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی که روز گذشته  (۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۷) امضا و ابلاغ شده است، ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه صادرکنندگان دستگاه‌های اجرایی منوط به استعلام برخط و سیستمی از بانک مرکزی است.

در بند ۵ بخشنامه جدید بانک مرکزی آورده شده است که خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.

برابر بند ۶ این بخشنامه نیز، بانک مرکزی نیز موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای کلیه دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند.

صدور و تمدید کارت بازرگانی منوط به ایفای تعهدات ارزی شد
تاریخ: دوشنبه 19 شهریور 1397