Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

نیشابور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: هر منطقه آزاد می تواند حفره ای برای قاچاق در کشور ایجاد کند.

حمید گرمابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مناطق ویژه اقتصادی چیزی جز معاف بودن مالیات ندارند که خوشبختانه فیروزه با وجود اینکه منطقه ویژه اقتصادی نیست از مالیات معاف است.

وی افزود: مشکل اساسی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی وجود دارد این است که هر منطقه آزاد می تواند حفره ای برای قاچاق در کشور ایجاد کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه ساختارها را ما در کشور به درستی انجام نمی دهیم و باید ابتدا ساختار ها در کشور درست شود و بعد منطقه ای را به عنوان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی معرفی کنیم.

وی ابراز کرد: در هیچ کشوری مناطق آزاد زیاد نیست اما در کشور ایران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار بالا است.

گرمابی ادامه داد: متاسفانه این روند در پیش گرفته شده است که هر منطقه ای در کشور خواهان تبدیل شدن به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی است.

مناطق آزاد حفره ای برای قاچاق در کشور است
تاریخ: شنبه 24 شهریور 1397