Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
صادرکنندگان اخیرا تلاشهایی را برای عدم اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب طرح پیمان سپاری ارزی آغاز کرده اند، این در حالی است که آنها تنها برنده بازی افزایش نرخ ارز هستند.
به گزارش نامه نیوز  هنوز یک هفته از تهدید جدی رئیس جمهور در خصوص برخورد با صادرکنندگان  متخلف نمیگذرد که بررسی گزارش عملکرد سامانه نیما نشان میدهد، میزان تزریق ارز حاصل از صادرات به روال قبل بازگشته است.  در واقع 2 هفته قبل میزان تزریق ارز صادراتی تنها 65 میلیون یورو بود که بعد از تهدید رئیس جمهور برای دو روز شاهد سقف شکنی عرضه بودیم اما در اواخر هفته گذشته میزان عرضه مجددا به کانال 65 میلیون یورو بازگشت.
بر این اساس تا 15 شهریور ماه سال جاری، در حالی که بالغ بر 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده تنها 3.4 میلیارد یورو ارز صادراتی به سامانه نیما تزریق شده است.
دولت در سیاست اول ارزی بدون استفاده از پیمان سپاری ارزی نرخ تسویه ارز صادراتی در سامانه نیما را 4200 تومان تعیین کرد که در این مدت تنها 1 میلیارد یورو به سامانه آنهم با محوریت شرکتهای پتروشیمی به سامانه نیما تزریق شد. اما بیش از یک ماه است که دولت سیاست ارزی خود را تغییر داده و درسامانه نیما ارز با نرخ میانگین 7800 تا 8000 تومان تسویه می‌شود. با وجود افزایش دو برابری نرخ تسویه بازهم بسیاری صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق نکرده اند.
بعد از این اتفاق که رئیس جمهور از آن به عنوان خیانت نام برد دولت تصمیم گرفت بحث پیمان سپاری ارزی از صادرکنندگان را به اجرا در بیارود. بر این اساس صادرکنندگان مکلف شدند ظرف مدت 2 ماه ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کرده و در چرخه اقتصاد قرار دهند.
حالا این اقدام صحیح دولت که باید در زمان اجرای سیاست 4200 انجام میشد به دستمایه ای جدید اعتراض برخی صادرکنندگان تبدیل شده است.
سوالی که وجود دارد این است که این قشر که به نظر میرسدکمترین تاثیر را در اشتغال زایی دارند هنوز در خصوص ابهامات عملکرد در سامانه نیما توضیح قانع کننده ای نداده اند اما در حال حاضر به دنبال تخطئه سیاست دقیق پیمان سپاری هستند. بر این اساس بایستی رئیس جمهور که هفته قبل صادرکنندگان متخلف را به صورت جدی تهدید کرد بایستی برای برخورد با آنها اقدام عملی انجام دهد.
رئیس جمهور برای برخورد با صادرکنندگان متخلف ورود کند
تاریخ: یکشنبه 25 شهریور 1397