Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جهت تدوین آیین نامه مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، خواستار تمدید مهلت تسویه حساب بدهی ارزی واحد‌های تولیدی تا پایان آذر۹۷ شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، پور ابراهیمی در مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تعیین پایان شهریور ماه به عنوان پایان مهلت اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید، تاکید کرد، با توجه به شرایط موجود کشور و عدم وجود فرصت کافی برای تدوین ایین نامه ماده مذکور، این مهلت تا آذر ماه امسال تمدید شود.

گفتنی است، اوایل فروردین ماه امسال، هیئت دولت در مصوبه ای، آخرین مهلت تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی را از اسنفدن 96 به پایان تابستان 97 تغییر داده بود.

مفاد ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بوده و بر همین مبنا آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحیه های آن تهیه و تدوین و به تصویب هیئت  وزیران رسیده است.

درخواست مهلت ۳ ماهه برای تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی
تاریخ: شنبه 31 شهریور 1397