Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

خبرگزاري آريا - کاشان - ايرنا- بيش از 800 واحد توليدي فرش ماشيني شمال استان اصفهان با چالش جدي کاهش توليد و صادرات و کمبود و گراني مواد اوليه مواجه شدند که براي جلوگيري از تعطيلي ها آنها بايد تمهيدات حمايتي ويژه اتخاذ کرد.

به گزارش ايرنا، اين منطقه به عنوان دومين قطب توليد فرش ماشيني در جهان با بيش از 55 هزار نفر کارگر در ماههاي گذشته بر اثر بروز مشکلات عديده به گفته دست اندارکاران امر بستوه در آمدند و چشم انداز روشني نمي توان براي آنها ترسيم کرد.
فقط در شهرستان آران و بيدگل بيش از 600 واحد توليدي مستقر هستد که سالانه 45 ميليون مترمربع فرش توليد مي کنند که يکي از مصداق هاي بارز تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه صادرات غير نفتي با تکيه بر ظرفيت بومي است.
آران و بيدگل که بار توليد نزديک به 50 درصد فرش ماشيني کشور را بر دوش مي کشد، در کنار قاضي انتپ ترکيه يکي از مراکز مهم توليد و صادرات فرش منطقه محسوب مي شود.
بر اساس آمار موجود ف صادرات فرش ماشيني از آران و بيدگل بر اساس آمارهاي گمرکي افزون بر 117 ميليون دلار در سال گذشته رسيد و افغانستان، عراق، چين، آلمان، فرانسه و کشورهاي آفريقايي از جمله بازارهاي هدف فرش اين شهرستان بودند.
بسياري از شرکت هاي توليد فرش ماشيني به تاکيد کارشناسان بر اثر رو به رو شدن با مسائل گوناگون براي ادامه فعاليت اين روزها تنگناهايي در پيش دارند که گذر از آن ها به تنهايي برايشان امکان پذير نيست.
از رکود فصلي که بگذريم، سکون حاکم بر شهرک هاي صنعتي با فعاليت غير منظم فروشگاه هاي فرش ماشيني در اين شرايط، نشانگر روزهاي دشوار پيش روي شرکت هاي توليدي منطقه مي باشد.
برخي کارشناسان مي گويند امسال توليد فرش ماشيني نزديک به 40 درصد کاهش يافته که در نتيجه حجم صادرات هم پايين آمده؛ نبود عرضه کافي، کمبود و گراني مواد اوليه در نتيجه افزايش قيمت ارز از جمله دلايل آن عنوان مي شود.
کارگر يکي از اين واحدهاي توليدي فرش با ابراز نگراني نسبت به شرايط حاکم بر اين صنعت به خبرنگار ايرنا گفت: بيشتر توليدکنندگان در شرايط کنوني تصميم به کاهش ظرفيت يا تعطيلي واحدهاي خود گرفتند.
علي حسيني افزود: خبرهايي از تعطيلي و تعديل نيروي کار در واحدهاي توليد فرش ماشيني شهرستان آران و بيدگل به گوش مي رسد و با توجه به نوسان کنوني نرخ ارز، افقي از روزهاي پيش رو نمي توان متصور بود.
** از نوسان ارزي تا عرضه مواد اوليه در بورس
يکي از صاحبان صنايع آران و بيدگل در گفت و گو با ايرنا، کمبود و نوسان قيمت مواد اوليه را موجب توقف فعاليت نزديک به نيمي از ظرفيت بخش توليد برشمرد.
سعيد رزمي منش بيان کرد: با وجود قول هاي مساعد هنوز اقدامي براي حل مشکل تامين مواد اوليه صورت نگرفته، در حالي که اشتغال شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل وابسته به صنعت فرش ماشيني است.
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت مدت پيش در حاشيه نشست هم انديشي صاحبان صنايع فرش ماشيني منطقه کاشان از عرضه اقلام و مواد اوليه مورد نياز براي توليد فرش ماشيني در بورس کالا خبر داده بود.
به گفته محسن صالح نيا، واحدهاي توليدي با اين اقدام مواد اوليه مورد نياز را بدون واسطه خريداري مي کنند و ارز مورد نياز برخي مواد اوليه هم که شرايط توليد آنها در داخل کشور امکان پذير نيست، با هماهنگي بانک مرکزي تامين خواهد شد تا صنعت توليد فرش ماشيني در کشور با وقفه مواجه نشود.
درهاي بورس گويا هنوز به روي صاحبان صنايع فرش ماشيني باز نشده و گشايشي تا کنون بدست نيامده است.
رئيس هيات امناي شهرک صنعتي صباحي آران و بيدگل در اين زمينه به ايرنا گفت: صنعت فرش ماشيني براي رونق دوباره با 2 مشکل اساسي رو به رو مي باشد که برطرف کردن آن نياز به همکاري و همراهي دولت دارد.
عبدالرحيم مفيدي اضافه کرد: پتروشيمي ها فروش مواد اوليه را از طريق بورس انجام نمي دهند اما از سوي ديگر به 2.5 برابر قيمت در بازار آزاد به فروش مي رسد.
وي تصريح کرد: اين امر در حالي صورت مي گيرد که خوراک پتروشيمي ها هيچ تفاوت قيمتي با گذشته نداشته اما قيمت مواد اوليه از 60 هزار ريال به 150 هزار ريال افزايش يافته است.
رئيس هيات امناي شهرک صنعتي صباحي آران و بيدگل افزود : نوسان نرخ ارز موجب افزايش قيمت مواد اوليه شرکت هاي توليد کننده فرش اکروليک شد و نخ از 150 هزار ريال به 400 هزار ريال رسيد.
وي ذکر کرد : قيمت فرش ماشيني به دنبال اين افزايش قيمت در مواد اوليه، رشد قابل ملاحظه اي داشته و با توجه به کاهش قدرت خريد مردم، کاهش فروش فرش، کاهش نوبت کاري و تعديل نيرو از سوي شرکت ها و توليدکنندگان را شاهديم.
مفيدي ادامه داد : افزايش بي رويه قيمت مواد اوليه موجب تعطيلي بسياري از ريسندگي ها و شرکت هاي توليدي در شهرستان آران و بيدگل شده است.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بيدگل در گفت و گو با ايرنا بيان کرد : شرايط به وجود آمده در بازار ارز موجب نابساماني در وضعيت توليد فرش ماشيني شده و مشکلاتي را در اين زمينه ايجاد کرده است.
مجتبي محلوجي افزود : دولت فرش ماشيني را جزء کالاهاي اساسي ندانسته و کالايي تجملي محسوب مي کند، بر اين اساس قيمت ها را بايد توليدکننده و خريدار به صورت توافقي تعيين کنند.
وي عنوان کرد: جهت برطرف کردن نابساماني ها پيشنهاد شده بود که الياف و نخ در اولويت نخست دولت براي تخصيص ارز قرار گيرد که در بانک مرکزي تاييد نشد و در اولويت دوم قرار گرفت.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بيدگل گفت : توليدکنندگان هم اکنون مواد اوليه فرش را با ارز آزاد تهيه، اما ارز حاصل از صادرات را با قيمت ارز ثانويه دريافت مي کنند که به صرفه نيست.
وي با انتقاد از برخي عمده فروشان الياف و نخ تصريح کرد : احتکار و سوء استفاده هايي از ارز دولتي براي واردات نخ و الياف، موجب تشديد نابساماني در توليد فرش ماشيني شده است.
محلوجي تصريح کرد : قرار شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رونق صنايع فرش، تسهيلاتي به شرکت ها توليدي پرداخت کند تا نابساماني موجود برطرف شود.
** لزوم تشکيل کارگروه ويژه صنعت فرش
افزون بر 350 ميليون دلار صادرات فرش ماشيني از جمهوري اسلامي ايران به مقصد کشورهاي خارجي در سال گذشته بود که بيشتر صادرات از اين منطقه انجام شد اما ادامه اين روند در سال جاري نيازمند بسته هاي حمايتي مي باشد.
مديرکل دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تامين مواد اوليه صنايع فرش ماشيني گفت: برخي مواد اوليه در داخل کشور از سوي کارخانه هاي پتروشيمي توليد شده و در اختيار صاحبان صنايع قرار مي گيرد.
به گفته افسانه محرابي، برخي مواد مانند اکروليک، پروپيلن، نخ جود و کنف نيز در خارج از کشور تامين مي شود که اين مواد در گروه نخست ارزي قرار دارند و نياز آنها با دلار 42 هزار ريالي تامين مي شود و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد.
نماينده مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت : اين منطقه که دومين قطب توليد فرش ماشيني در جهان مي باشد و بيش از 55 هزار نفر کارگر را مشغول به کار کرده، در ماههاي گذشته به رغم پيگيري‌ها براي تامين مواد اوليه و مسائل مالي دچار مشکل بوده است.
سيد جواد ساداتي نژاد اضافه کرد: وزير صنعت، معدن و تجارت پيش تر با بانک مرکزي نامه‌نگاري کرد اما هنوز مشکلي برطرف نشده و مصوبه هيات دولت در اين زمينه از سوي بانک ها اجرايي نمي‌شود.
به گزارش ايرنا، برخي فعالان در اين ميان کمک به واردات مواد اوليه (الياف اکروليک، نخ اکروليک، پنبه و نخ کنف) و قطعات ماشين آلات (خط توليد ريسندگي، بافندگي و فرش ماشيني) را مهمترين اقدام در زمينه کمک به صنعت فرش عنوان مي کنند.
گروهي از کارشناسان نيز بر اين باور هستند که تخصيص ارز دولتي همان مشکلات گذشته را به همراه داشته و در مقابل ارائه تسهيلات با کارمزد پايين از سوي بانک ها را به عنوان راهکار عبور از اين شرايط پيشنهاد مي دهند.
الزام پتروشيمي ها به فروش مواد اوليه در بورس، حذف يا کاهش تعرفه گمرکي و ارزش افزوده براي نخ هاي وارداتي نيز از جمله درخواست هاي توليدکنندگان فرش ماشيني است که با توجه به افزايش ناگهاني هزينه هاي توليد و تعطيلي بيش از 40 درصد ظرفيت اين صنعت در منطقه، تشکيل کميته اي ويژه از سوي دولت و مجلس براي رسيدگي همه جانبه به مشکلات و حفظ اشتغال موجود ضروري به نظر مي رسد.

مشکلات صنعت فرش ماشینی را بستوه در آورد
تاریخ: یکشنبه 8 مهر 1397