Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

دولت در پنج ماه ابتدای امسال ۴۲۹.۴ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کرده که این میزان حدود ۷۱ درصد رقم مصوب و پیش‌بینی شده در این دوره بوده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی وضعیت بودجه عمومی دولت به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی در مرداد ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که ۵۲۵ هزار میلیارد ریال از درآمدهای دولت به نسبت ۹۱۸ هزار میلیارد ریال مصوب در پنج ماهه سال ۹۷، محقق شده است. درآمدهای دولت در پنج ماهه سال گذشته ۴۶۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشاندهنده رشد ۱۱.۸ درصدی است.

بر پایه این گزارش، میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در پنج ماه ابتدای امسال ۶۰۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۴۲۹.۴ هزار میلیارد ریال محقق شد. این در حالی است که دولت در پنج ماهه سال ۹۶ معادل ۳۶۷.۵ هزار میلیارد ریال و در پنج ماهه سال ۹۵ برابر ۳۵۶ هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی داشته که حکایت از رشد ۱۶.۸ درصدی دارد.

در بخش مالیات اشخاص حقوقی طی پنج ماه ابتدای امسال ۱۷۲.۵ هزار میلیارد ریال درآمد مصوب شده بود که از این میزان ۱۰۱.۷ هزار میلیارد ریال محقق شد. همچنین از پیش‌بینی ۸۲.۴ هزار میلیارد ریال درآمد در بخش مالیات بر درآمدها نیز ۷۴.۲ هزار میلیارد ریال نهایی شده است.

دولت در پنج ماهه سال ۹۷ موفق به کسب ۱۴.۵ هزار میلیارد ریال مالیات بر ثروت شده و در عین حال پیش بینی درآمد در این خصوص به میزان ۱۴.۸ هزار میلیارد ریال بوده است. جمع مصوب مالیات‌های مستقیم در پنج ماه نخست سال جاری به میزان ۲۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بود که از این میزان، ۱۹۰.۴ هزار میلیارد ریال محقق شد. در بخش مالیات بر واردات نیز دولت ۱۲۴ هزار میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی کرده بود که در نهایت تا پایان مرداد ماه توانست ۶۳.۵ هزار میلیارد ریال از آن کسب کند.

برای پنج ماه ابتدای امسال ۲۰۹.۶ هزار میلیارد ریال مالیات بر کالاها و خدمات پیش‌بینی شده بود که در نهایت به میزان ۱۷۵.۵ هزار میلیارد ریال محقق شد. جمع مالیات‌های غیرمستقیم در دوره مورد بررسی، ۳۳۳.۶ هزار میلیارد ریال مصوب بوده که در نهایت ۲۳۹ هزار میلیارد ریال نهایی شده است.

رشد ۱۶.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت
تاریخ: شنبه 21 مهر 1397