Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس کل گمرک ایران از تدوین بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و تاکید کرد از همه ظرفیت‌ها برای تقویت بخش تولید و رونق صادرات استفاده می‌شود.

فرود عسگری رئیس‌کل گمرک در تشریح بسته جدید گمرک برای مقابله با تحریم‌ها گفت: دستورالعمل‌های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه‌نامه‌ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ‌شده که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، تسهیلات گمرکی برای ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودی باهدف حمایت از تولید و صادرات در 17 بند افزایش‌یافته است.
به گفته وی، کالا‌هایی که به‌صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند.
اگر کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از محل کالای ورود موقت تولیدشده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت ورود موقت کالاها دریافت نکنند، مشمول هیچ‌یک از محدودیت‌ها و موانع صادراتی نیست که این مصوبه ابلاغ‌شده است.
عسگری گفت: محدودیت‌ها در شیوه‌نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعلام‌شده برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرات گام برداشته است.
رئیس‌کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده 51 قانون امور گمرکی، خاطرنشان کرد: در شیوه‌نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود، درحالی‌که در دستورالعمل اخیر این اختیار به همه ناظران و مدیران گمرکات مراکز استان‌ها تفویض شده است.
عسگری، گسترده‌تر شدن دامنه کالاها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن برشمرد و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه‌نامه قبلی سه ماه در نظر گرفته‌شده بود که به دلیل حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل جریان ترخیص مواد اولیه موردنیاز، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به چهار ماه افزایش‌یافته است .

به گفته وی در صورت درخواست ذینفع، مهلت اشاره‌شده 2 ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
رئیس‌کل گمرک ایران اظهار داشت: با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک، عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به‌صورت دور اظهاری انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: صادرکننده پس از اظهار کالای خود به‌صورت الکترونیکی، ارزیابی کالا در محل را از گمرک درخواست می‌کند و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام می‌شود.
همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی، مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می‌شود.
عسگری بیان داشت: به‌منظور تسهیل و تسریع صادرات، کنترل‌های گمرکی برای کالاهای سطح یک و 2 فقط در یک مرحله انجام می‌شود و بر همین اساس، درصورتی‌که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل دستگاهی سطح یک و 2 تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات برای توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدأ یا داخلی نیست.
وی اضافه کرد: درصورتی‌که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح 2 تعیین شود، در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح 2 توسط گمرک مبدأ انجام می‌شود، در مسیر کنترلی سطح سه نیز تسهیلات ویژه‌ای به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی داده می‌شود.

تشریفات صادرات، کمتر از یک روز انجام می‌شود

عسگری گفت: تا پیش از الکترونیکی شدن گمرک میانگین تشریفات صادرات هفت روز بود که اکنون با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک زمان ترخیص در رویه صادرات به کمتر از یک روز کاهش‌یافته است.
وی توضیح داد: درحالی‌که درگذشته باید به‌طور تقریبی 9 مرحله یعنی دریافت مجوز از سازمان‌های مربوطه، احراز هویت و ماده هفت، مراجعه به گمرک و تایپ اظهارنامه، کارشناسی، ارزیابی، توزین و درنهایت خروجی کالا از انبار و گمرک خروجی و اعلام وصول صادرات را با تحویل اسناد کاغذی طی می‌کرد، اما اکنون حتی اظهار الکترونیکی صادرات به گمرک در مرز خروجی انجام می‌شود.

بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات
تاریخ: سه شنبه 1 آبان 1397