Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز می گوید در شرایط امروز اقتصاد کشور، حفظ اشتغال موجود برای کارفرمایان بسیار سخت شده و بسیاری از واحدها مجبور به کاهش نیروی انسانی برای حفظ و بقا خود هستند.

همایش نمایندگان کارفرمایان در هیات های تشخیص و حل اختلاف شهرستان شیراز با حضور رئیس اتاق شیراز در محل این اتاق برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در این همایش گفت: در شرایط امروز اقتصاد کشور بسیاری از واحدها مجبور به کاهش نیروی انسانی برای حفظ و بقا خود هستند و یا حتی ممکن است برخی از واحدها مجبور به تعطیلی موقت شوند.

جمال رازقی افزود: در این شرایط سخت و پیچیده واحدهای تولیدی، باید به گونه ای تصمیم گیری شود که واحدها بتوانند بعد از مدت کوتاهی به طور مجدد فعال شده و ایجاد اشتغال کنند.

 رازقی با اشاره به ریزش اشتغال در واحدها و تبعات آن در جامعه افزود: در اقتصاد کنونی، کارفرمایان در کشور و استان مشکلات متعددی دارند که ضمن درک شرایط باید در هیات های حل اختلاف تصمیم گیری شود تا واحدهای تولیدی بتوانند بعد از گذشت بحران، مجدد فعال شده و روی پای خود بایستند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: این درحالی است که هم اکنون در حال پیگیری کمک های موثری برای واحدهای تولیدی کشور از سوی دولت هستیم.

رازقی اضافه کرد: اگر در شرایط امروز اقتصادی کشور شرایط زمانی و مکانی را درک و بر اساس آن تصمیمات مناسب گرفته نشود منافع ملی به خطر می افتد و آسیب پذیری ما بیشتر می شود.

رازقی با اشاره به مشکلات صنعت، صادرات و تولید در کشور ادامه داد: مشکلات پیش آمده در چند ماه اخیر بیش از خارج، متوجه داخل کشور است که به دلیل سیاست گذاری های نامناسب بر بحران کشور دامن زده شد.

رازقی عنوان داشت: تحریم های این دوره سخت تر از تحریم های گذشته نیست، زیرا در این دوره کشورهای اروپا و بزرگ دنیا حامی برجام هستند. 

رئیس اتاق شیراز بیان کرد: بر اساس پایش انجام شده در بهار امسال، رتبه کسب و کار استان فارس بین اول تا چهارم در کشور بوده است. علیرغم وضعیت مناسب استان در فضای کسب و کار، صادرات و تولید استان در شرایط مناسبی قرار ندارد.

مشکلات صنعت، بیش از خارج متوجه داخل کشور است
تاریخ: یکشنبه 6 آبان 1397