Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران که برنامه‌های تاب‌آوری اقتصادی مدنظر است، باید مالیات بر شرکتها تعدیل شود، گفت: پایه‌های جدید مالیاتی باید تعریف شود.

حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های تاب‌آوری اقتصاد کشور، باید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد کلان، تصمیم‌گیری کرد، گفت: در شرایط کنونی که پوشش نظام مالیاتی افزایش پیدا کرده است، وقت آن رسیده که دولت به دنبال اعمال نظام مالیات ستانی بهینه باشد، به همین دلیل برای تقویت انگیزه مودیان مالیاتی در جهت پرداخت مالیات و در راستای ایجاد شفافیت نسبت به چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، حتما می‌بایست درآمدهای حاصل از منابع جدید مالیاتی به مخارج تعریف‌شده و مشخص، اختصاص پیدا کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: منابع درآمدی جدید مالیاتی باید به نحوی هزینه شود که امکان نظارت عمومی و پایش چگونگی هزینه‌کرد این درآمدهای جدید فراهم شود؛ به همین دلیل شایسته است سازمان امور مالیاتی همانند سال ۹۵، در راستای توسعه اعتماد بر مبنای نظام پذیرش اظهارنامه‌های ارایه شده توسط شرکت‌های تولیدی عمل نماید.

وی تصریح کرد: به منظور کاهش اختلال در فعالیت بنگاههای تولیدی کشور، ضروری است مالیات بر مصرف و مالیات بر مجموع درآمد بخش های جامعه به عنوان پایه اصلی نظام مالیاتی شناخته شده و مالیات بر شرکت ها تعدیل شود.

سلاح‌ورزی معتقد است که در شرایط فعلی کشور و به منظور تقویت توان تولید و حفظ اشتغال موجود، باید برنامه های حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط مدنظر قرار گرفته و طرح استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و مالیات بر مصرف مدنظر قرار گیرد.

پیشنهادات جدید مالیاتی فعالان اقتصادی برای شرایط کنونی اقتصاد
تاریخ: شنبه 19 آبان 1397