Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

با گذشت بیش از 3 سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر مجوز و مقررات زدایی، تنها 38 درصد کل مجوزهای شناسایی ‌شده، در هیأت مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته‌ است. همچنین از زمان اجرای این قانون فقط مجوزهای 7 دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در این هیأت بررسی شده است. البته در شرایطی تنها 38 درصد کل مجوزها شناسایی شده ‌که براساس قانون قرار بود این اتفاق ظرف 3ماه صورت پذیرد.

يكي از مهمترين راهكارهای بهبود محيط كسب و كار، تسهيل و تسريع فرايندهای صدور مجوزهای كسب وكار است. در ايران نيز نظام پيچيده صدور مجوزها باعث شده هزينه ایجاد و اداره كسب و كارها افزايش یابد. بر اين اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تكميل ماده (7) قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي، هيئتي عالی با عنوان «مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار» را مامور ساماندهي مجوزها و حذف مجوزهای اضافي و دست و پاگير كرد. اما بررسي های صورت گرفته نشان می دهد مجموعه احكام قانوني مربوط به ساماندهي مجوزهای كسب وكار، پس از تحولات قانوني متعدد و همچنين نيازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پيچ وخم بوروكراسي عقيم مانده اند و به مرحله اجرای كامل و قابل قبول نرسيده اند. فرايند بررسي مجوزها به دلايل مختلف در هيئت مقررات زدايي، با کندی و تعلل بسيار در حال انجام است و مفاد مصوب هيئت نيز به نحو درستی توسط دستگاه ها اجرا نمي شوند. علاوه براین ها پايگاه اطلاع رساني مجوزهای كسب و كار كه قرار بود يگانه مرجع قانوني برای كسب اطلاع از مدارك و زمان و هزينه های اخذ هر مجوز باشد، به ويژه به دليل عدم نظام مندی در تفكيك دستگاه های اصلي و تابعه، دارای ايرادات و نواقص متعددی است.

يكي از علل اصلي عدم توفيق نهادهای متولي ساماندهي مجوزهای كسب وكار و به ويژه تسهيل و تسريع صدور آنها، به مشخصات و ويژگي های نهادهايي بازمي گردد كه بايد در اين فرايند، همكاری كنند.  مهمترين دليل تأثيرگذاری راهكار تسهيل و تسريع صدور مجوزها بر محيط كسب و كار، كاهش بار مقرراتي حاكم بر فعاليت های اقتصادی است كه مي تواند به شروع به کار واحدهای جدید و رونق كسب وكارها كمك كند. درواقع در نظر گرفتن مجوزهای متعدد برای هر فعاليت اقتصادی كه طبعا همراه با هزينه های اداری و صرف وقت قابل توجه است، مشکلات جدی برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی ایجاد می کند. علاوه براین به اعتقاد کارشناسان تعدد مجوزها و دست و پاگير بودن و اطاله در صدور آن ها، زمینه بروز فاسد را همراه دارد. در واقع، پيچيدگي نظام مجوزها، آشكارترين نشانه بوروكراسي ناكارآمد و ناسالم در هر كشور است.

ماده57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که سه سال پیش تصویب شد، تأکید دارد: «تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌ کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر‌ماه حداقل یک ‌بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت 3ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.» اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ماده قانونی و اجرای آن عملا متوقف مانده است.

مجوزها و قوانین مازاد حذف نشد
تاریخ: شنبه 19 آبان 1397