Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است که رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتنصادی یکی از پیش‌نیازهای رقابتی شدن اقتصاد است که باید فرهنگ آن در کشور توسعه یابد.

نایب رئیس اتاق ایران بر ضرورت رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی کشور بر اساس کارآمدی تاکید کرد و مرکز رتبه بندی اتاق ایران را به عنوان رگولاتور بخش‌خصوصی در توسعه فرهنگ رتبه‌بندی موثر دانست.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، رتبه بندی بنگاه‌های اقتصادی را یکی از مسیرهای رقابتی شدن فضای اقتصاد دانست.

او تاکید کرد: پارلمان بخش خصوصی به عنوان نهادی که آسیب‌دیده از فضای غیر رقابتی و غیرشفاف در چند دهه گذشته است، اعتقاد دارد در فضای فعلی مهمترین اهرمی که می‌تواند فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد، شکل‌گیری فضای رقابتی است.

سلطانی با تأکید بر کاهش عوامل مخل بر رقابت در کشور افزود: همان‌طور که گزارش doing busines این فرصت را به کشورها می‌دهد تا بر اساس نتایج حاصل در این گزارش سالانه، مسیر اقتصادی خود را توسعه بخشند. باید سطوح دیگری از رقابت را در داخل کشور ایجاد کنیم که نه بر اساس سود و فروش، بلکه بر اساس شاخص‌هایی باشد که گواه کارآمدی بنگاه اقتصادی است.

سلطانی با تأکید بر ضرورت رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور، گفت: در کشورهای پیشرفته که توسعه آن‌ها معلول ایجاد فضای رقابتی بوده، انواع این رتبه‌بندی‌ها در داخل کشورشان وجود دارد. حتی مؤسساتی در جهان فعالیت می‌کنند که کارشان رتبه‌بندی اعتباری بنگاه‌هاست تا نتایج آن‌ها ملاکی برای ارائه خدمات مختلف از سوی بانک‌ها و بیمه‌ها به بنگاه اقتصادی قرار بگیرد.

به اعتقاد سلطانی با انجام رتبه‌بندی، در واقع نقشه راه اقتصادی بنگاه‌ها تعیین می‌شود اما متأسفانه این فرهنگ طی 4 دهه گذشته در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: با راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی در اتاق ایران که در واقع رگولاتور بخش خصوصی است، انتظار می‌رود تا این فرهنگ در کشور هر چه سریع‌تر ترویج یابد.

رتبه‌بندی بنگاه‌ها به تعیین نقشه راه آن‌ها کمک می‌کند
تاریخ: یکشنبه 20 آبان 1397