Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و سوداگران در بازار ارز اعلام کرد: صادرکنندگان کشور ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه کارگزاران ارزی مجاز شامل بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و دیگر صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی عرضه کنند.

بانک مرکزی در تازه‌ترین اطلاعیه خود، اعلام کرد: صادرکنندگانی که به‌موجب دستورالعمل صادره، مجاز به برگشت و فروش ارز حاصل از صادرات به‌صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار شده‌اند؛ برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان، ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و سایر صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: این بانک در راستای تمهیدات لازم به‌منظور برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از  صادرکنندگانی که به‌موجب دستورالعمل صادره مجاز به برگشت و فروش ارز حاصل از صادرات به‌صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار شده‌اند، درخواست می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند و در این خصوص تمام بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و سایر صرافی‌های مجاز، آماده خرید ارز صادراتی آنها هستند.

بانک مرکزی دو شماره تلفن ۲۹۹۵۳۷۴۹ و ۲۹۹۵۳۷۴۷ را برای پاسخگویی به سؤالات یا هرگونه ابهامی در خصوص موارد فوق، معرفی کرده است.

شایان‌ذکر است بانک‌ها و صرافی‌های خریدار ارز از صادرکنندگان مکلف‌اند نسبت به ثبت ارز خریداری شده در سامانه سنا جهت رفع تعهد صادرکننده به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد اقدام کنند.

پیش‌ازاین بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید ارزی اعلام کرده بود: تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

بر اساس این بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک‌میلیون یورو، بیش از یک‌میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح زیر است:

الف) تا یک‌میلیون یورو

- از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

- در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود.)

- به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر.)

- به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.

ب) بیش از یک‌میلیون یورو تا سه میلیون یورو

- مکلف‌اند 50 درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید.

تبصره: تا سقف یک‌میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

- مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:

- در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود.)

- به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر.)

- به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

- مکلف‌اند 70 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.

تبصره: تا سقف یک‌میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

- مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:

- در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود.)

د) بیش از ده میلیون یورو

- مکلف‌اند 90 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.

تبصره: تا سقف یک‌میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.

- مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:

- در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.

تبصره: فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.

4- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ 1397.01.22 مشمول این مصوبه خواهد بود.

صادرکنندگان، ارز خود را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند
تاریخ: شنبه 17 آذر 1397