Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

در بودجه ۹۸ تامین اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و متنوع‌سازی در کشورهای هدف پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۳۹۸ تامین بودجه عمرانی در شرایط تحریمی برای استمرار برنامه‌های تولید و اشتغال بخش کشاورزی، اشتغال در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه آنها، تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن و استمرار در اجرای طرح جایگزینی ناوگان فرسوده حمل و نقل است.

همچنین در برنامه حمایت از تولید و اشتغال بر استمرار فاصله طرح های حوزه سیاست های فعال بازار کار که شامل؛ طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی، طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، طرح یارانه دستمزد، طرح توسعه تامین مالی مشاغل خرد با رویکرد بانکداری پیوندی و توسعه و حمایت از مشاغل خانگی می‌شود،‌ تاکید شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور،‌ در بخش حمایت از زیرساخت‌ها شاهد بودجه عمرانی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان (افزایش حدود ۵ درصد رشد) هستیم.

اهرم کردن منابع بودجه عمرانی و استفاده از منابع بازار پول و سرمایه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح مشارکت عمومی و خصوصی یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۸ در این بخش به شمار می‌آید.

همچنین در جهت حمایت از صادرات برای توسعه صادرات غیر نفتی و اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و متنوع سازی در کشورهای هدف ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار تامین شده است.

حمایت از پیمانکاران که شامل جبران بخشی از ریسک‌های غیرمترقبه مشاوران و پیمانکاران (ناشی از ارز و تحریم) و برقراری انضباط مالی بیشتر در پروژه‌ها با تاکید بر گسترش نظام فنی و اجرایی کشور نیز از دیگر مواردی است که در بخش حمایت از زیرساخت‌ها به آن اشاره شده است.

تامین اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از صادرات
تاریخ: دوشنبه 19 آذر 1397