Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

 احسان باقریان سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: طبقه بندی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی، تنبیه شرکت هایی است که بیش از 10 میلیون دلار صادرات داشته اند؛ زیرا در صورت صادرات کمتر از این مقدار، می توانستند از امتیازاتی برخوردار شوند.
سیاست‌های مختلف ارزی باعث کاهش صادرات شده است.
متاسفانه بخشنامه بانک مرکزی عطف به ماسبق شده که برخلاف رویه های جاری است؛ با وجود اینکه این بخشنامه در آبان ماه امسال ابلاغ شده، بر صادراتی که از 22 فروردین امسال انجام شده، تسری یافته است.

صادرکنندگان غیر پتروشیمی هیچگاه ارز خود را به نرخ 3800 تومان و یا سایر نرخ های دولتی دریافت نکردند که بتوان اکنون آنها را مجبور کرد که ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند.
این دسته از صادرکنندگان خوراک را به نرخ بازار آزاد و یا سامانه نیما دریافت کرده اند، اما ناچار شده اند که درآمد ارزی خود را به نرخ سامانه نیما عرضه کنند که عادلانه نیست.
تحریم، هزینه‌های صادرات از جمله در بخش حمل و نقل، بیمه و نقل و انتقال پول را به شدت افزایش داده است.
شیوه و فرایندهایی که در گذشته برای صادرات در زمان تحریم مورد استفاده قرار می گرفت، امروز دیگر کارایی ندارد و باید به سراغ روش ها و بازارهای جدید رفت؛ در گذشته، روش هایی مانند خاموش کردن رادار کشتی در زمان صادرات کارساز بود، اما امروز این روش ها قابل ردیابی است.
در گذشته هزینه نقل و انقال پول سه تا چهار درصد بود اما اکنون بسیار افزایش یافته است.

انتقاد بخش خصوصی از طبقه بندی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی
تاریخ: یکشنبه 2 دی 1397