Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به برخورد جدی این سازمان با فروشگاه‌های پوشاک قاچاق گفت: از مجموع برندهای موجود در کشور، ۷۰ برند مجوز دارند و مابقی بصورت غیر قانونی وارد کشور می‌شود.\

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با شبکه رادیویی گفت‌وگو با اشاره به برخورد با واردکنندگان پوشاک قاچاق اظهار کرد: «کسانی که با برندهای خارجی فاقد ثبت در کشور و نمایندگی اقدام به عرضه کالا به مردم می کند مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در کشور مجموعه های دارای مجوز اجازه فعالیت دارند و کالای وارداتی آن ها نیز باید دارای شناسه باشد.

اسفنانی گفت: از مجموع برندهای موجود در کشور، ۷۰ برند مجوز دارند و مابقی بصورت غیر قانونی وارد کشور می شود و طرح برخورد با آن ها صورت می گیرد.

وی در خصوص چرایی فقدان مبارزه صحیح با قاچاق عظیم پوشاک گفت: طرحی که شروع کردیم بدین معنا نیست که تنها در سطح عرضه مبارزه صورت می گیرد؛ در حالیکه قانونی می گوید برخورد باید در سطح مبادی ورودی صورت گیرد و مبادی ورودی نیز کار خود را انجام می دهند.

صدور مجوز برای فروش ۷۰ برند خارجی پوشاک
تاریخ: سه شنبه 18 دی 1397