Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی های تولیدی و بازرگانی در داخل کشور با پدیده قاچاق کالا مرتبط است. تاثیرات مخرب قاچاق همچون بی ثباتی اقتصادی و اختلال در برنامه ریزی های اقتصادی است و قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد.

رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می گردد که سیاست گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد، در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب می بینند و در برخی مواقع به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می گردد.

برخی کارشناسان معتقدند که  قاچاق کالا سیاست های تجاری را خنثی می کند .دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاست هایی را در مورد حجم واردات و صادرات وضع می کند، ولی قاچاق کالا اهداف دولت را در ایجاد توازن تجاری و سیاست های بازرگانی اتخاذ شده بی اثر می سازد. قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل می کند و قاچاق کالاهای صادراتی نیز باعث می شود که اهداف اقتصادی دولت از بعد نظارت بر خروج ارز تامین نشود.

تشویق صدور کالا از مجاری غیررسمی و استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات کالای قاچاق (که باعث بدتر شدن وضعیت ارز می شود) و نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد به تشدید تاثیرات تورمی منجر خواهد شد. از این رو، قاچاق کالا بطور غیرمستقیم و با ایجاد نابهنجاری های اقتصادی باعث ایجاد تنش در تولید داخلی می شود.

در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالیانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود و این در حالی است که این رقم در بهترین شرایط حتی به پانصد هزار هم نرسیده است.

با توجه به آمار و ارقام بین المللی هر ۱۰ هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد شود، یک فرصت شغلی را از بین خواهد برد. به عبارت بهتر اگر هر دلار ۴۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود هر ۴۲ میلیون تومان کالای قاچاق یک فرصت شغلی را از بین خوهد برد.

 یکی از زمینه های ایجاد اشتغال حجم چشم گیر اشتغال در صنعت پوشاک است.  طبق محاسبه کارشناسان اقتصادی در شرایطی که حجم قاچاق پوشاک حدود ۲,۶میلیارد دلار برآورد می شود، این مبلغ با دلار ۴۲۰۰ تومانی رقمی حدود ۱۰ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان است. یعنی میزان  حجم قاچاق پوشاک حدود ۱۰ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان است . با محاسبه اینکه هر ۴۲میلیون تومان یک فرصت شغلی از بین می رود، با این احتساب بالغ بر ۲۶۰ هزار فرصت شغلی از بین می رود.

قاچاق پوشاک ۲۶۰ هزار کارگر را بیکار کرد
تاریخ: سه شنبه 25 دی 1397