Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

براساس طرح فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٦، اولویت ٣٤,٤ درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در خرید پوشاک، پوشاک تولید داخل‌ و ٧.٦ درصد پوشاک خارجی بوده است. برای ٥٨ درصد افراد نیز اولویت خاصی بین پوشاک داخلی و خارجی وجود ندارد

به گزارش ایلنا، تماشای ویترین ها فروشگاه‌های پوشاک با ٨١,٥ درصد بیشترین روشی بوده است که افراد ١٥ ساله و بیش‌تر اظهار نموده‌اند که پوشاک خود را با توجه به آن انتخاب کرده اند. ١.٣ درصد بر اساس تبلیغات محیطی، ٧ درصد بر اساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان، ٦.٢ درصد مطابق مد در جامعه، ٠.٢ درصد بر اساس مشاهده برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران، ٠.٧ درصد با توجه به شبکه های اجتماعی، ٠.١ درصد بر اساس برنامه‌های ماهواره‌ای و ٣.٣ درصد به سایر روش‌ها پوشاک خود را انتخاب کرده‌اند.

اولویت ٣٤,٤ درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در خرید پوشاک، پوشاک تولید داخل‌ و ٧.٦ درصد پوشاک خارجی بوده است. برای ٥٨ درصد افراد نیز اولویت خاصی بین پوشاک داخلی و خارجی وجود ندارد.

اولویت ٣٤,٤ درصد از افراد خرید پوشاک داخلی است
تاریخ: چهارشنبه 26 دی 1397