Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکلات ناشی از افزایش زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز و واردات مواد اولیه درماه‌های آتی در عملکرد بنگاه‌ها بروز می‌کند.

عباس آرگون در گفت‌وگو با بازرگانان ایران درباره افزایش دوره زمانی ثبت سفارش تا دریافت ارز عنوان کرد: بخشی از روند تخصیص ارز در راستای رویکرد کنترل آن از بعد مصارف است؛ اما سخت‌گیری‌های غیرمتعارف برای ثبت سفارش و واردات منتج به کمبود مواد اولیه و در نتیجه تاثیر بر تولید ملی و اشتغال است.

وی تاکید کرد: برای عبور از شرایط پیش رو نیازمند برداشتن محدودیت‌ها و آزادی عمل بیشتر در حوزه تجارت هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش زیادی از ثبت سفارش‌ها مربوط به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید است، افزود: اگر در روند این گونه ثبت سفارش‌ها، تسریع و تسهیل ایجاد نشود، فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اشتغالزایی در این گونه بنگاه‌ها با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.

وی با توجه به مشکلات موجود در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها و فرآیند ثبت سفارش و واردات، آینده تامین مواد اولیه برای تولید را توام با مشکلات زیادی پیش‌بینی کرد و گفت: در این خصوص برای تداوم تولید و حفظ و توسعه اشتغال در کشور نیازمند تصمیمات راه‌گشای مسئولین هستیم تا با نگرش همه جانبه و مجموعه‌نگر و مطابقت هدفگذاری‌ها با عملکردها از سوی مسئولین شاهد رفع موانع پیش رو باشیم.

آرگون: تامین مواد اولیه و نقدینگی چالش اصلی پیشروی تولید
تاریخ: دوشنبه 8 بهمن 1397