Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

در هفته های گذشته انتقاداتی نسبت به شیوه برخورد بانک مرکزی با صادرکنندگان به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد. دلیل تغییر رویکرد بانک مرکزی و تحمیل پیمان سپاری ارزی را چه می دانید؟

بانک مرکزی در ماه های گذشته با نوسانات شدید و غیرمنطقی ارزی رو به رو شد که برای مدیریت آن به منابع بیشتر نیاز  داشت. همین مسئله رفتار و رویکردهای بانک مرکزی درباره صادرکنندگان غیرنفتی را تغییر داد اما به نظر من به مرور زمان این رویکردها دوباره تغییر می کند چراکه صادرکنندگان چه متوسط و چه بزرگ با مشکل بازگشت ارز و عمل به تعهداتی که بانک مرکزی به آنان تکلیف کرده رو به رو شده اند. البته وجود مشکلات بین المللی به معنای عدم بازگشت کامل ارز صادراتی به کشور نیست. بازگشت ارز حاصل از صادرات اکنون با هماهنگی بیشتر سازمان های دیگر در صادرات از جمله وزارت صمت و گمرک ممکن است. اگر بانک مرکزی آیین نامه های اجرایی اش را مطابق با شرایط فعلی تدوین کند و همه دستگاه ها اعم از وزارت صمت، گمرک و ... این شرایط را در نظر بگیرند، بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور مستند و شفاف انجام خواهد شد.

به طور مشخص، گذشته از مسئله تحریم ها چه عاملی به عدم بازگشت ارز صادراتی منجر شده؟

مشکل بزرگ صادرکنندگان که به کندی کار و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات انجامیده ناشی از آیین نامه ایی است که از سوی بانک مرکزی صادر می شود اما سازمان ها در مورد اجرای آن هماهنگ عمل نمی کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش را بسته است. گمرک پایه صادراتی را اصلاح نکرده، در زمینه کارت بازرگانی سخت گیری بیشتری اعمال می شود و واردات با محدودیت رو به رو شده است. همه این مسائل دست به دست هم داده و تاخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات انجامیده است. بنابراین اگر دستگاه های دولتی موانع خودساخته شان را از سر راه بخش خصوصی بردارند، صادرکنندگان می توانند ارز بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و با ورود این ارز و کاهش تقاضا در نیما بازار هم به تعادل می رسد. متاسفانه حرکت در بسیاری از سازمان ها و دستگاه های مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت کند است.  مسئله ثبت سفارش سیاستی برای مدیریت واردات بوده و مدت زمان زیادی از حضور وزیر جدید در وزارت صمت نگذشته اما باید از فرصت ها برای رفع موانع استفاده کرد. به نظر می رسد سیاست های کنونی بدون در نظر گرفتن شرایط بیرونی  و واقعی به مرحله اجرا در می آید. وزارت صمت اما به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین ارکان تجارت در کشور باید نقش موثرتری در تطابق سیاست ها و هماهنگی دستگاه ها ایفا کند.

ناهماهنگی دستگاه های دولتی بازگشت ارز صادرات را کند کرده است
تاریخ: دوشنبه 8 بهمن 1397