Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
رئیس فدراسیون واردات گفت: متاسفانه برخی مسئولین پشت میزها نشسته‌اند و تخیلی و غیر واقع‌بینانه تصمیم‌گیری می‌کنند که عواقب آن گریبانگیر مردم خواهد شد.

فرهاد احتشام زاد در خصوص مشکل ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگان گفت: تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باعث ایجاد سردرگمی در بین واردکنندگان شده است ابهاماتی در تفویض برخی اختیارات به مراکز استان‌ها و دسته‌بندی و نوبت‌دهی که به صلاحدید کارشناس وزارتخانه انجام می‌شود وجود دارد و عدم شفافیت در صدور بخشنامه‌ها، ابهامات را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: این دسته‌بندی‌ها بدون ضابطه است و بر مبنای کشور، نوع ارز و بانک مبادله کننده مشخص می‌شود که این امر باعث شده واردکننده نتواند هیچ گونه برنامه‌ریزی برای کارهای خود داشته باشد.


احتشام‌زاد با اشاره به عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و ادارات دولتی گفت: بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌شود اما ظاهرا هیچ گونه هماهنگی عملیاتی وجود ندارد. این سردرگمی و ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی تبدیل به مهمترین چالش در حوزه تجارت کشور شده است.


رئیس فدراسیون واردات تصریح کرد: از سوی دیگر عدم سرعت کافی و ضعیف بودن برخی از حلقه‌ها باعث شده که مدت ثبت‌ سفارش و نهایتا ترخیص کالا بسیار طولانی شود.


وی گفت: در شرایط فعلی کشور نیاز است یک ستاد مرکزی در دولت ایجاد شود که مدیریت این امور را به صورت اجرایی در دست بگیرد. وقتی صادرکننده و واردکننده ما تحریم بین المللی هستند هر چقدر به آنها آزادی عمل بدهیم به کشور خدمت کرده‌ایم.


رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: امروز آنهایی که قانونی کار می‌کنند قوانین و بخشنامه‌ها گریبانگیر آنها شده است و کسانی که غیرقانونی فعالیت می‌کنند خیلی راحت و فقط با پرداخت مبلغ بیشتر کار خود را انجام می‌دهند که همین امر باعث شده که امروز مسیر قاچاق از مسیر قانونی آسان‌تر باشد.


احتشام‌زاد ادامه داد: وقتی در شرایط فعلی کشور، امارات جلوی قاچاق هر کالایی به غیر از پوشاک و دارو را به ایران می‌گیرد به خاطر دلسوزی برای ما نیست بلکه در راستای تحریم‌های آمریکا است این مساله به ما این پیام را می‌دهد که در این دوران باید نیاز خودمان را خودمان تامین کنیم.


وی گفت: متاسفانه برخی مسئولین پشت میزها نشستند و تخیلی و غیر واقع‌بینانه تصمیم‌گیری می‌کنند که عواقب آن گریبانگیر مردم خواهد شد.

امارات، قاچاق پوشاک به ایران را آزاد گذاشته است
تاریخ: سه شنبه 16 بهمن 1397