Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش «تابناک»، روزنامه خراسان نوشت:

یک مقام مسئول در کابینه با ارسال نامه ای برای تعدادی از سازمان های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، از آن ها خواسته است با توجه به ضرورت برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته پوشاک و توزیع آن در واحدهای صنفی و عرضه کننده، از زمان ابلاغ این دستور یک ماه فرصت دارند از طریق دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی، برای شناسایی عوامل اصلی و سرشبکه های قاچاق سازمان یافته پوشاک به پایتخت اقدام کنند و نتیجه را به دستگاه های مسئول اطلاع دهند.

دستور فوری شناسایی سرشبکه‌های قاچاق پوشاک
تاریخ: سه شنبه 23 بهمن 1397