Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش ایرنا ، ˈخلیل حیدریˈ روز یکشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام بیان کرد: زیرساخت های گمرک در مرز بین المللی مهران جوابگوی نیاز واقعی تجار بوده و این گمرک از آمادگی لازم برای فعالیت شبانه روزی برخوردار است.

وی یادآور شد: این درحالی است که طرف عراقی نیز باید در مقابل گمرک استان ایلام در مرز مهران امکانات و زیرساخت های لازم را فراهم کند.

مدیرکل گمرکات ایلام اظهار کرد: تجارت فعالیتی مستمر است و باید به منظور توسعه صادرات، فعالیت گمرک در مرزهای بین المللی شبانه روزی شود.

حیدری تاکید کرد: مرز بین المللی مهران دارای شرایط مطلوبی است و اکنون فعالیت های چشمگیر اقتصادی در آن انجام می شود.

وی با بیان اینکه کلیه رویه های گمرکی در مرز مهران قابل انجام است افزود: چنانچه تمایل به ترانزیت کالا باشد، گمرک استان ایلام آمادگی این کار دارد.

تاریخ: دوشنبه 5 اسفند 1392