Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این تفاهم نامه ظهر یکشنبه میان محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت کشورمان و گائو هوچنگ وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین امضا شد.

براساس این تفاهم نامه واحدهای کسب و کار دو کشور برای ایجاد شهرکهای صنعتی ایران - چین در ایران را تشویق کرده و مورد حمایت خود قرار خواهند داد و در این ارتباط همکاری صورت می گیرد.

ایجاد شهرک های صنعتی ایران - چین براساس برابری و نفع متقابل که توسط دولتهای دو کشور هدایت می شود، ایجاد شهرکهای صنعتی ایران - چین باید مبتنی بر تصمیم گیری کسب و کارها بوده و در عمل از اصول بازار پیروی نماید.

همچنین ایجاد شهرکهای صنعتی ایران - چین باید با قوانین و مقررات موجود دو کشور و معاهدات دو و چند جانبه که دولت های دوکشور آنها را امضا کرده اند ، مطابقت نماید.

علاوه براین در چارچوب تفاهم نامه مذکور، مقرر شد دو کشور در چارچوب همکاری های کمیته مشترک اقتصادی، تجاری، علمی و همکاری فن آوری، یک کارگروه از دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین تشکیل خواهند داد که در دوره های زمانی مورد توافق این کارگروه تشکیل خواهد شد و مطالعه امکان سنجی احداث شهرکهای صنعتی ایران - چین را در سال 2014 آغاز نمایند.

وظیفه اصلی این کارگروه این است که مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرکهای صنعتی ایران - چین در ایران و استقرار واحد های صنعتی در آنها به همراه سیاست های ترجیحی که طرفین برای این شهرک ها فراهم می کنند، بررسی نماید.

این تفاهم نامه از چهارم اسفند ماه (زمان امضای آن) به مدت پنج سال اعتبار دارد و پس از آن قابل تمدید است.

تاریخ: دوشنبه 5 اسفند 1392