Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، مهمترین محدودیت در کشاورزی استان گلستان و کشور را کربن خاک دانست و گفت: کربن همانند خون در خاک عمل می کند. در دنیا بدلیل اهمیت این موضوع، تجارت کربن باب شده است.

قربانعلی روشنی در مراسم رونمایی از دو رقم جدید پنبه اظهار کرد: پنبه کاراترین گیاه یک ساله ای است که کربن را به خاک وارد می کند.

 

وی افزود: کربن آلی می تواند ۲۰۰ برابر خاک معمولی، مواد آلاینده را در خودش جذب کند؛ مواد آلاینده ای که از طریق خاک وارد آب شده و باعث بروز بیماری می شود.


رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به گردش مالی ۵۰۰ میلیارد دلاری پوشاک پنبه ای در دنیا، تصریح کرد: بیش از ۶۰ نوع فرآورده جانبی از پنبه وجود دارد.


روشنی در ادامه خاطرنشان کرد: مؤسسه تحقیقات پنبه چهار بخش تحقیقاتی و ۱۲ ایستگاه در سطح کشور دارد و تعداد نیروهای هیأت علمی در ستاد ۱۸ نفر و شش محقق بوده و در سطح کشور نیز شش عضو هیأت علمی و ۸ محقق داریم.


خود اتکایی در تولید بذر پنبه در کشور 


وی با اشاره به اینکه از شروع فعالیت این مرکز ۱۲ رقم جدید پنبه معرفی شده است، گفت: در بذر سال هاست که خوداتکا هستیم. در گذشته هر چهار سال یک رقم معرفی می کردیم، اما در حال حاضر هر هشت ماه یک رقم معرفی می کنیم.


رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور اظهار کرد: سال گذشته در راستای انجام کشت فراسرزمینی در کشور روسیه اقدام به کشت پنج رقم پنبه در این کشور کردیم.


روشنی تصریح کرد: به زودی مؤسسه تحقیقات بین المللی پنبه را در کشور راه اندازی خواهیم کرد که می توان بذرهای سایر کشورها را در استان استفاده کرد و دیگران نیز از بذر کشور ما استفاده کنند.

تجارت 500 میلیارد دلاری پوشاک پنبه ای در دنیا
تاریخ: یکشنبه 28 بهمن 1397