Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس کمیته قضایی طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق اظهار داشت: در طرح مقابله با عرضه پوشاک قاچاق، 10 فقره پرونده به تعزیرات ارجاع شده است که پنج میلیارد و 500 میلیون ریال ارزش ریالی تخلف در این پرونده ها است. اجتهادی یادآور شد: طرح مقابله با عرضه پوشاک قاچاق بر پایه دستوالعمل ماده هفت آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور حمایت از تولید پوشاک داخلی از اول دی، با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و تعزیرات اجرا شد. وی خاطرنشان کرد: هدف این طرح، جمع آوری و مقابله با برندهای پوشاک است که قاچاق بودن آنها محرز است. محرز بودن قاچاق از این جهت است که این برندها مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن، تجارت در داخل کشور ندارند و دفتر نمایندگی برندهای خارجی نیستند و از طرفی، ورود پوشاک هم که ممنوع است بنابراین مشخص است این پوشاک از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور شده است. مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات گفت: عمده برندها با تذکرها، نشست ها و اخطاریه ها از سوی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه های مسئول همچنین پیرو دستور و بخشنامه وزیر کشور پای کار آمدند و اهداف اولیه طرح محقق شد. وی افزود: 75 فروشگاه عرضه پوشاک قاچاق در تهران تذکرات لازم را دریافت کردند همچنین با مدیران مجتمع های تجاری برای تفهیم قانون و جمع آوری پوشاک قاچاق جلساتی برگزار شد.

تشکیل 10پرونده در طرح مقابله با عرضه پوشاک قاچاق
تاریخ: چهارشنبه 22 اسفند 1397