Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته برخی از رقبای منطقه‌ای توانسته‌اند جای ایران را در اتحادیه اروپا پر کنند‌.

 جدیدترین بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۵/۹ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته که این عدد در قیاس با سال قبل از آن، کاهش شش درصدی را نشان می‌دهد‌.

همچنین ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میلادی در مجموع با کاهش پنج میلیارد یورویی صادرات خود به اتحادیه اروپا مواجه شده است‌.

 

با وجود آنکه ایران توانسته در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی بازار خود را در اتحادیه اروپا حفظ کند اما به نظر می‌رسد، عامل نگران‌کننده در این فرآیند، گسترش حضور دیگر کشورهای منطقه در بازار اروپا و به نوعی جایگزینی کالاهای ایرانی با محصولات آنهاست‌.

 

بر اساس آمارهای منتشر شده، عراق که در سال ۲۰۰۷ حدودا معادل نیمی از ارزش صادراتی کالاهای ایرانی را به اروپا صادر می‌کرد، در جدیدترین آمار با حدود ۴/۱۶ میلیارد یورو صادرات، ۵/۱ برابر ایران به اروپا صادرات داشته است‌.

 

عربستان سعودی نیز از ۲۰۱۶ بار دیگر منحنی صادراتی خود به اروپا را مثبت کرده و با رسیدن به عدد ۳۱ میلیارد یورو بیش از سه برابر ایران صادرات داشته است‌. براساس بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، دیگر رقیب اقتصادی ایران در منطقه نیز ترکیه است که در سال‌های اخیر میزان صادرات خود به اروپا را بیش از ۶/۱ برابر کرده و به عدد ۷۶ میلیارد یورو رسیده است‌.

رقبا جای ایران در بازارهای صادراتی را گرفتند
تاریخ: سه شنبه 3 اردیبهشت 1398