Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران معتقد است راه کاهش مشکلات دوران تحریم حمایت از بخش خصوصی است و دولت باید در شرایط کنونی پشتی بان بخش خصوصی باشد. فریال مستوفی می گوید:« یکی از بزرگترین مشکلات کنونی کسب و کارهای کشور کمبود منابع مالی و سرمایه کافی برای راه اندازی و ادامه فعالیت های اقتصادی است. نقدینگی به حجم بسیار زیادی رسیده اما بخش قابل توجهی از سرمایه ها به بورس بازی و فعالیت های اقتصادی غیرمولد تزریق شده است. حتی نهادهای پولی و اعتباری که متولی تامین سرمایه برای کسب وکارها هستند نیز بسیاری از منابع خود را در املاک و سرمایه گذاری های غیر مولد گذاشته اند و به این ترتیب، عملا سرمایه های کشور را که باید چرخ های کسب وکارها و تولید را بچرخانند قفل کرده اند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در شرایط کنونی شرکت های بخش خصوصی که از توجه و حمایت سخاوت مندانه ای که به شرکت های دولتی می شود برخوردار نیستند، آسیب های بیشتری می بینند، ادامه داد:« تشکل های بخش خصوصی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برجسته ترین آن هاست باید تلاش کنند که نیاز اقتصادی کشور به سرمایه گذاری و کمبودها در این عرصه را به مسئولان و متولیان امر گوشزد کنند و مدام تاکید کنند که اگر موانع بر سر سرمایه گذاری ها حل نشود، اقتصاد کشور از بزنگاه های سخت همچون تحریم ها نمی تواند با کمترین آسیب ها گذر کند.»

مستوفی معتقد است در دوران حاضر، همه کشورها به این نتیجه رسیده اند که کلید توسعه پایدار و حکمرانی مطلوب در عرصه اقتصاد بازی دادن بخش خصوصی و ایفای نقش موثر توسط این بخش است و ادامه می دهد:« در ایران نیز سال هاست که مسئولان درباره اهمیت بخش خصوصی و برنامه ریزی برای مشارکت موثر این بخش در تمام عرصه های فعالیت های اقتصادی سخن می گویند اما در عمل، همچنان کاستی های زیادی در این باره وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه، دولت ها با قواعد و مقرراتی که وضع می کنند زمین بازی را به نفع بخش خصوصی تغییر می دهند و حتی در مراحل ابتدایی توسعه دست این بخش را می گیرند و با حمایت های خود به آن کار می سپارند تا به تدریج بخش خصوصی روی پای خود بایستد. اما در کشور ما، به دلیل این که ساختار دولتی همچنان در اقتصاد دست بالا را دارد، بخش خصوصی بازیگر اصلی به حساب نمی آید و در عمل، عمده سرمایه گذاری ها به سوی بخش دولتی یا عمومی سرازیر می شود.»

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران می گوید:« شاهد این هستیم که شرکت های خصوصی برای تامین سرمایه مشکلات زیادی دارند اما نهادهای دولتی خیلی به این مقوله اهمیتی نمی دهند. اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی طی سال های اخیر تلاش کرده است این نوع نگاه را تغییر دهد و تا حدی نیز موفق بوده اما می توان با برنامه ریزی و ارتباطات بیشتر با مقامات، به دستاوردهای بیشتری در این زمینه رسید.»

سرمایه های کشور در اقتصاد غیر مولد قفل شده است
تاریخ: دوشنبه 9 اردیبهشت 1398